Valtuuston syyskokouksen 17.12.2020 tiedote

17.12.2020

Mhy Etelä-Savon kauden 2016-2020 valtuusto piti viimeisen kokouksensa Mikkelissä. Ensimmäistä kertaa osa valtuutetuista osallistui kokoukseen etäyhteyden kautta korona-rajoituksista johtuen.

Mhy Etelä-Savon jäsenille entistä paremmat edut v. 2021

Mhy Etelä-Savon jäsenet saavat ensi vuonna käyttöönsä uuden sähköisen asiointipalvelun OmaMetsän. OmaMetsässä metsänomistaja voi hallita metsäomaisuuttaan ja asioida sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kaikki tutut palvelut tulevat palveluun vaiheittain vuoden 2021 aikana. Ensimmäinen versio julkaistaan heti alkuvuodesta. Palvelussa on ajankohtaisia sisältöjä, työkaluja omien metsävaratietojen sekä puukauppaan ja metsänhoitoon liittyvien toimenpiteiden hallintaan. Ensi vuoden aikana palvelussa onnistuu myös työmaiden ja sopimusten hallinta, sähköiset allekirjoitukset, arkistoinnit ja veropalvelut. Palvelua voi käyttää sujuvasti eri päätelaitteilla mukaan luettuna älypuhelimet ja tablettitietokoneet. Palvelun tuottaa Bitcomp Oy.

- Odotamme sähköisestä OmaMetsä -palvelukanavasta metsänomistajien suosituinta sähköistä palvelualustaa. Toki henkilökohtaista palvelua saa jatkossakin kaikilla 15 palvelutoimistollamme 68 toimihenkilön toimesta, Mhy Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen toteaa.

Vuoden aikana on neuvoteltu paljon uusia jäsenetuja monien yritysten kanssa, jotka löytyvät osoitteesta www.mtkhankinnat.fi Keskeisiä jäsenetuja ovat PEFC-metsäsertifiointi, maksuton puunmyyntisuunnitelma, metsäkäynnit, jäsenlehdet ja metsänomistajatapahtumat.

Jäsenmaksuperusteet yhtenäistyvät

Jäsenmaksujärjestelmä uudistuu valtakunnallisesti selkeämmäksi. Valtakunnallinen järjestöuudistus erottaa mhy:n jäsenmaksun ja edunvalvontamaksun toisistaan. MTK:n valtuuskunnan päättämän uuden mallin mukaisesti jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen valtuuston päättämästä jäsenmaksusta ja MTK:n valtuuskunnan päättämästä edunvalvontamaksusta. Edunvalvontamaksu kattaa kaiken edunvalvonnan, jota metsänomistajien hyväksi tehdään ns. puun juurelta Brysseliin. Jäsen saa käyttöönsä sen ansiosta myös laajat valtakunnalliset MTK Hankintojen edut, kertoo mhy Etelä-Savon hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Hannikainen.

Useat metsänhoitoyhdistykset uudistavat valtakunnallisten päätösten vuoksi jäsenmaksujaan ja jäsenmaksurakenteitaan, kuten Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savokin. Jäsenet saavat vuonna 2021 jäsenmaksunsa uudistunein perustein. Jos metsänomistaja on useamman metsänhoitoyhdistyksen tai tuottajayhdistyksen jäsen, kaikkien jäsenmaksut ja jäsenkortit tulevat nyt samalla kertaa.

Mhy Etelä-Savon jäsenmaksu on jatkossa porrastettu viiteen luokkaan metsähehtaarien mukaan. Pienin luokka on alle 20 ha ja suurin luokka yli 200 ha. Uudet jäsenkortit lähetetään laskun yhteydessä helmikuussa kuten aiemminkin. Jäsenkorttia tarvitaan jäsenetuja käytettäessä.

Puukauppaan ennustetaan kasvua

Valtuusto vahvisti tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Tulevana vuonna valmistaudutaan mahdolliseen mhy Etelä-Savon ja mhy Kangasniemi-Pieksämäen fuusioon. Päätökset on tarkoitus tehdä keväällä valtuustojen kokouksissa. Toimihenkilöiden koulutukseen panostetaan vahvasti kolmivuotisella hankkeella. Metsänomistajatapahtumia on tavoitteena järjestää jälleen normaalisti keväästä alkaen heti koronapandemian salliessa. Alkuvuodesta metsänomistajatilaisuudet, kuten metsäverokoulutus, järjestetään vain webinaareina.

Tulevan vuoden puukauppamäärän arvioidaan nousevan PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen ennusteiden mukaan 10 %. Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan 2,75 milj. m3, joka tarkoittaa 110 milj. euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 60 milj. euron urakointituloja yrittäjille.

Puunmyyntisuunnitelmien tavoitteena on 1,9 milj. m3 ja toimeksiantokauppojen 1,2 milj. m3.

Metsänhoitoyhdistysten puukaupallisen edunvalvonnan ja puukaupallisten palveluiden rooli on tärkeä. Puun hintatason puolustaminen ja parhaan markkinahinnan hakeminen puukauppojen kilpailutuksella sekä puukauppaehtojen seuraaminen hyödyttää kaikkia metsänomistajia. Puukaupan kilpailuttamiseen liittyvä puukaupan toimeksiantopalvelu erottaa yhdistyksen muista metsäorganisaatioista. Vastaavaa palvelua ei löydy yhdenkään ison metsätoimijan valikoimasta, joka on kuitenkin metsänomistajan talouden näkökulmasta kaikkein tärkein palvelu. Puukaupan toimeksiantokauppojen määrä on kasvanut kuluvana vuonna 14 %:lla.

Metsien hoitoon ja kasvuun panostetaan kasvavilla taimikonhoito- sekä lannoitusmäärillä.

Vuoden 2021 talousarviossa liiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 17,5 milj. € ja varsinaisen toiminnan tulokseksi 303 000 €. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita 225 htv.

Mhy Etelä-Savo toimii Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan Sulkavan, Pertunmaan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien alueilla sekä Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi) ja Savonlinnan kaupunkien alueilla. Mhy Etelä-Savon toimialueen metsäpinta-ala on 515 000 ha ja metsänomistajien määrä 15 000 kpl.