Valtuuston kevätkokouksen tiedote 16.3.2018

16.3.2018

Mhy Etelä-Savon valtuusto piti kevätkokouksen 16.3.2018 Rantasalmella Järvisydämessä.

Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puunmyyntimäärä oli viime vuonna 2,85 milj. m3. Toimialueen metsänomistajat saivat puukauppatuloja noin 120 milj. euroa. Puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjien urakointitulot olivat noin 50 milj. euroa.  

Puunmyyntisuunnitelmien määrä oli 1,8 milj. m3. Toimeksiantokauppojen määrä oli yli 1,0 milj. m3 eli 37 % yksityismetsien puukaupan määrästä. Puukaupan toimeksiantopalvelu sisältää mm. puukaupan kilpailutuksen, tarjousvertailun, puukaupan tekemisen, korjuun valvonnan ja mittaustodistuksen hyväksymisen. Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun kautta puuta korjattiin 366 000 m3 sisältäen energiapuun.

Puukaupassa todettiin olevan lievä alitarjontatilanne. Pysty- ja tienvarsivarannot ovat alhaisella tasolla. Teollisuuden kuluvan vuoden puun tarve on ennätyksellisellä tasolla. Markkinat vetävät kaikkia metsäteollisuuden tuotteita vahvasti. Kuitupuun kysyntä on vahvistunut voimakkaasti viime syksystä alkaen. Vahvassa kysyntätilanteessa puukauppojen kilpailuttamiseen ja erityisesti kuitupuun hintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kilpailuttamalla puukaupan saa hyvän lisätilin. Puukaupan kilpailuttamisen ja katkonnan vaikutus puukaupan taloudelliseen lopputulokseen on keskeinen.

Tehtaiden puuhuollon ja kasvavien puunkorjuumäärien kannalta ympärivuotisesti liikennöitävien metsäteiden rooli on tärkeä. Kesäkorjuukauden pituus on ¾ vuodesta. Maa- ja metsätalousministeriö on nostamassa lausunnoilla olevan asetusluonnoksen mukaan metsätien perusparannuksen tukea eteläisessä Suomessa 50 %:iin kokonaiskustannuksista. Tällä hetkellä tuki on 35 %. Uuden metsätien tekemisen tuki olisi eteläisessä Suomessa 30 % kokonaiskustannuksista. Tällä hetkellä tuki on 20 %. Valtuusto näki muutoksen tärkeänä kannusteena metsäteiden perusparannusmäärien lisäämiseksi, koska kunnostustarvetta on paljon.

Henkilökohtaista neuvontaa annettiin 4291 jäsenelle. Metsänomistajatilaisuuksia oli 83 kpl, joihin osallistui 7000 metsänomistajaa. Metsänhoitoyhdistys työllisti metsureita, yrittäjiä ja toimihenkilöitä 204 htv. Jäsenmäärä oli 9738 jäsentä.

Taloudellisesti vuosi 2017 toteutui hieman budjetoitua paremmin. Liiketoiminnan liikevaihto oli 13,8 milj. euroa ja varsinaisen toiminnan tulos 137 000 euroa ylijäämäinen.
 

Mhy Etelä-Savo toimii Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan Sulkavan, Pertunmaan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien alueilla sekä Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi) ja Savonlinnan kaupunkien alueilla.

Mhy Etelä-Savo tuottaa metsänomistajille puukauppa-, metsänhoito- ja asiantuntijapalveluita. Yhdistys työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita 200 htv. Metsänhoitoyhdistyksessä päätöksentekijöinä toimivat paikalliset metsänomistajat.