Uutta voimaa -Enonkoskelainen Tuomas Mhy Etelä-Savon valtuustoon

22.2.2021

Uutta voimaa valtuustoon

Viime syksyn vaalit toivat uusia kasvoja metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon. Enonkoskelainen Tuomas Purhonen on insinöörin töiden ohella myös aktiivinen metsätalousyrittäjä.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto uudistui viime syksyn vaaleissa reippaasti, sillä 41 valtuuston jäsenestä uusia on peräti 17. Yksi nuorimmista uusista valtuutetuista on enonkoskelainen 33-vuotias Tuomas Purhonen, joka ensikertalaisena keräsi mukavat 50 ääntä.

Tuomas Purhonen on nykyaikainen metsänomistaja. Hän on koulutukseltaan energiatekniikan insinööri, ja päivätyön ohella hoitaa aktiivisesti Enonkosken Ihamaniemellä sijaitsevaa metsäänsä. Purhonen myös asuu tilalla, joka on aivan hänen kotitilansa lähellä.

— Ostin tämän tilan kolme vuotta sitten. Olin tekemässä puita edelliselle omistajalle ja hän alkoi puhella, että haluaisi luopua tilasta. Siitä se kauppa lähti liikkeelle, Purhonen kertoo.

Tila on tyypillinen itäsuomalainen maa- ja metsätila ja metsänhoidon lisäksi Purhonen myös aikoo viljellä tilan peltoja, kunhan niiden vuokrasopimus umpeutuu. Maa- ja metsätalous on tuttua paitsi kotitilalta myös maatalousalan koulutuksesta, jonka Purhonen kävi ennen insinööriopintoja.

Metsätalous on miehelle tuttua läpi tuotantoketjun, sillä Purhonen on töissä savonlinnalaisessa Aquaflow Oy:ssä, joka suunnittelee ja valmistaa jätevedenkäsittelyjärjestelmiä sellu- ja paperiteollisuuteen.

— Kieltämättä onnellinen tilanne, että saa nähdä näin monipuolisesti alaa. Metsänhoidon luokittelen itselleni harrastukseksi, mutta olen metsässä kuitenkin aktiivinen. Oikeastaan kaikki metsätyöt teen omatoimisesti.

Metsänhoitoyhdistyksen valtuustovaaleihin Purhonen ilmoittautui itse. Metsäasiat kiinnostavat ja osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon on jo kodin perua.

— Isäni on kova metsämies ja hän on ollut paljon mukana kaikenlaisessa toiminnassa. Sieltä se esimerkki varmaan on tullut.

Tuomas Purhonen odottaa mielenkiinnolla metsänhoitoyhdistyksen valtuustokautta. Maakunnan laajuisen yhdistyksen valtuusto tarjoaa paitsi hyvän näköalapaikan metsäalaan myös hyvän mahdollisuuden verkostoitumiseen.

Metsänhoitoyhdistyksen toiminta on kasvanut yhdistysfuusioiden myötä ja tätä nykyä yhdistyksen toiminta on todella monipuolista. Toimintaa on tähän saakka tullut seurattua aktiivisen jäsenen näkökulmasta ja kehitysehdotuksiakin löytyy. Verkkopalveluiden puolella on kehittämistä.

Pääpiirteissään yhdistyksen palvelut Enonkoskella ovat kuitenkin tuntuneet toimivilta. Toimihenkilöt saa puhelimella kiinni ja asiat hoituvat. Tärkeässä roolissa on osaavista henkilöistä kiinni pitäminen, hän pohtii.

Omia metsiään Purhonen hoitaa pitkälti taloudellisesta näkökulmasta. Metsäkierroksen aikana käy selväksi, että metsälö on aiemmallakin omistajalla ollut hyvässä hoidossa ja eri ikäluokkia näyttää löytyvän tasaisesti.

— Hoitorästejä ei oikeastaan ollut, kun ostin tilan. Viisi hehtaaria tein taimikonhoitoa ja saman verran ensiharvennusta. Muuten metsät oli hoidettu hyvin.

Harvennukset Purhonen tekee hankintakauppoina, mutta päätehakkuut hän markkinoi pystymyyntinä. Puukauppojen kilpailutuksen Purhonen on hoitanut itse, mutta arvioi yhdistyksen puukauppapalvelulle olevan laaja asiakaskuntansa.

Tuomas Purhonen on poikkeus siinä mielessä, että hän on varsin nuorella iällä ostanut metsätilan vapailta markkinoilta.

— Monet nuoremmat eivät ehkä ymmärrä sitä, että kaikilla on mahdollisuus hankkia metsää. Yrittämisenhän voi aloittaa kuka tahansa. Toki yhteiskuntakin voisi kannustaa vähän enemmän metsätalousyrittämiseen. Miksei esimerkiksi metsävähennys voisi olla 100 prosenttia 60 prosentin sijaan, Purhonen sanoo.

Teksti ja kuvat:
Matti Turtiainen/ toimittaja


Springerspanieli Bruno lähtee mielellään Tuomas Purhosen mukaan metsäkierroksille.


Metsämaan hankinta kiinnostaa Tuomas Purhosta, mutta kova kysyntä on nostanut hintoja. Metsärahastot ovat hankkineet metsämaata Enonkoskeltakin, harmittelee Purhonen.


Pari vuotta sitten ensiharvennettu koivikko on hyvässä kasvussa, Tuomas Purhonen esittelee.