Puunostajat: Kesäkorjuukelpoisilla uudistus- ja harvennushakkuilla on kysyntää

23.3.2020

PUUMARKKINAKYSELY PUUNOSTAJILLE

Kysyimme alueemme puunostajilta seuraavat kysymykset kevään puukaupan näkymistä.

1.Milllaiselta kevään ja kesän markkinatilanne vaikuttaa lopputuotemarkkinoiden näkökulmasta ?

2.Millaisilla leimikoilla on nyt kysyntää ?

Harvestia

1.Tällä hetkellä on hyvin haastavaa ennustaa lopputuotemarkkinoiden kehitystä. Todennäköistä on, että lopputuotemarkkinoilla tulee olemaan haasteita johtuen maailman talouden tilasta ja näkymistä lähitulevaisuudessa. Toivomme eri osapuolilta malttia puumarkkinoilla – kaikkien etu on erityisesti nykyisessä maailman myllerryksessä pyrkiä mahdollisimman tasaisesti toimivaan puumarkkinaan. Hoitotyöt ja harvennushakkuut kannattaa aina tehdä ajallaan.

2.Tässä vaiheessa vuotta mielenkiintomme on kesäkorjuukelpoisissa harvennusleimikoissa.

Mikko Palmroth
Hankintapäällikkö
Harvestia

 

Metsä Group

1.Yleisesti tämän hetken tilanne huolestuttava koronaviruksen johdosta. Vuoden alun puukauppamäärät ovat olleet Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa viime vuoteen nähden alhaisemmalla tasolla. Toivottavasti puukauppamäärät nousevat, vaikka nyt kaikilla on mielessä koronavirus.

2.Ostamme nyt puuta ja toimimme aktiivisesti koko ajan Metsä Groupin ohjeiden mukaan. Ohjeet noudattelevat valtiovallan ohjeita koronaviruksen leviämisen hidastamisessa.

Piiripäälliköt Jari Makkonen ja Jyrki Husu
Metsä Group

Mhy Etelä-Savon korjuupalvelu (puun välitys)

Tällä hetkellä hankimme kesäkorjuukelpoisia harvennusleimikoita kevään, kesän ja syksyn korjuuseen. Samasta leimikosta toimitetaan puuta eri ostajille parhaan lopputuloksen saamiseksi. Käytössämme ovat metsänomistajan kannalta hyvät katkontapituudet ja läpimitat harvennushakkuisiin.

Lisäksi hankimme päätehakkuualueilta korjattavaa latvusmassaa ja harvennushakkuista karsittua rankaa ja osalta toimialuetta myös kokopuuta. Ota yhteyttä metsäasiantuntijoihimme ja kysy tarjousta.

Petri Pajunen
johtaja
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo

Koskitukki

1.Korona sumensi pienen valonpilkahduksen mikä markkinoilla oli. Meneillään oleva pandemia hyydyttää maailmantaloutta ja vaikuttaa väistämättä myös sahatavaran ja vanerin kysyntään. Koskisen konsernin tavoitteena on pitää tuotanto käynnissä niin pitkään kuin se lopputuotteiden kysynnän ja toiminnan kannattavuuden puolesta vain on mahdollista.

2.Kesää kohti mentäessä Koskitukkia kiinnostavat eniten kesäkorjuukelpoiset harvennukset ja päätehakkuut. Vanerin ja ohutviiluvanerin tekijänä meitä kiinnostaa aina koivutukki (=vaneritukki) ja erikoiskoivutukki (=oksaton tyvitukki).

Jouni Vantaala
Ostopäällikkö
Koskitukki

 

Stora Enso

1.Joitain positiivisia indikaatioita eri markkinoista niin mekaanisen metsäteollisuuden kuin kuiduttavan teollisuuden puolelta on rivien välistä luettavissa, mutta näistä ei kuitenkaan ole vielä kovin konkreettisia näyttöjä. Epävarmuutta on ilmassa, johon esimerkiksi Korona -virus tuo oman mausteensa soppaan.

2.Kaikilla leimikoilla on kysyntää. Talvileimikoiden osalta on paljon alueellista vaihtelua ja niiden suhteen on heikon talven jäljiltä oltava varovainen. Kesä- ja kelirikkokohteille on aina hyvä kysyntä.

Tomi Tarnanen
Aluejohtaja
Stora Enso Etelä-Suomi
 

UPM

UPM ostaa järeitä päätehakkuuleimikoita tulevaan sulakelin kauteen. Isoimmissa kuusikkovaltaisissa päätehakkuukohteissa ostamme myös hakkuutähteet.

Mika Wahlman
Metsäasiakaspäällikkö
UPM

Versowood

1.Sahatavaran hinnat ovat edelleen alamaissa, mutta Versowoodin laajamittaisen jatkojalostuksen ansiosta monipuolinen tuotevalikoimamme auttaa selviytymään vaikeahkossa markkinassa.

Työtaistelutoimista aiheutuneita tuotannonmenetyksiä sahatavaratuotannossa pyritään ottamaan kiinni kevään ja alkukesän aikana mahdollisuuksien mukaan. Tilauskanta on tällä hetkellä ok.

2.Kysyntää on tukkivaltaisilla (mänty ja kuusi) kesä- ja kelirikkokohteilla, ja toivoisimme näitä tarjolle mahdollisimman pikaisesti. Kestotoiveemme on, että leimikoita tulisi tarjolle tasaisesti, eikä koko kesän puukauppaa käytäisi esimerkiksi viikoilla 20-25. Tästä päivästä toukokuun alkupuolelle (normaalisti hiljaista) toimihenkilöillämme on varmasti hyvin aikaa tehdä napakoita tarjouksia.

Matti Rantala
Aluepäällikkö
Versowood