Puumarkkinakysely puunostajille

06.11.2020

Puumarkkinakysely puunostajille

Kysyimme alueemme puunostajilta ja välittäjiltä puumarkkinatilanteesta ja leimikoiden kysynnästä. Kesäkorjuukelpoisilla leimikoilla on kyselyn mukaan vahva kysyntä kaikilla puunostajilla.

1.Millainen markkinatilanne on lopputuotemarkkinoiden näkökulmasta?

2.Millaisilla leimikoilla on kysyntää?

Koskitukki
Jouni Vantaala
Ostopäällikkö

1. Sahojen ja vanerin markkinatilanne kevään ja kesän aikana oli hyvin kaksijakoinen. Lopputuotteiden kysyntä on vaihdellut runsaasti ja tuotantolaitokset ovat tehneet useita, nopeita muutoksi käyntiasteissa tilauskantojen vaihdellessa nopealla syklillä.

Vaneriteollisuudessa tilauskannan kehitys kesän jälkeen ei ole ollut halutulla tasolla. Kuitenkin viimeviikkoina lopputuotemarkkinoilla on ollut positiivisia signaaleja. Talven kysyntätilanne on vielä avoin. Koivutukkeja Koskitukki ostaa normaalisiti koko hankinta-alueellaan.

Sahateollisuudessa tilauskanta on hyvä sekä Järvelässä että Kissakoskella. Loppuvuonna Järvelässä ja Kissakoskella sahataan täydellä kapasiteetilla sekä kuusta että mäntyä. Tilauskannan ja hyvälaatuisen tukin kysynnän ennustetaan jatkuvan vahvana läpi talven 2021.

Ohutviiluvaneriteollisuuden tilauskanta on lyhyehkö, mutta myös siellä viime aikoina tilauksia on tullut enemmän. Erikoiskoivutukin osto ja korjuu jatkuu normaalina läpi talven 2021.

2.Olemme kiinnostuneita hyvistä parruharvennuksista ja koivutukkileimikoista koko Etelä-Savon mhy:n alueella. Järeän havutukin kiinnostus vaihtelee alueittain. Paikallinen hankintaesimiehemme tietää parhaiten puukauppatilanteen ja häneltä kannattaa pyytää tarjous. www.koskitukki.fi sivulta löydät yhteystiedot.
 

 

 

Metsä Group
Jari Makkonen
Piiripäällikkö
Lappeenrannan piiri

1.Tehtaamme käyvät normaalisti ja puulle on käyttöä.

2.Kesäkorjattavat uudistus- ja harvennusleimikot.

 

Mhy Etelä-Savon puunkorjuupalvelu
Petri Pajunen
johtaja

Korjuupalvelussa kysyntä painottuu kesäkorjuukelpoisiin harvennusleimikoihin, jotka on mahdollista saada vielä jopa loppuvuoden korjuuseen. Talvikorjuukelpoisten harvennusten kysyntä tulevan talven korjuuseen on rajallista johtuen edelliseltä talvelta sääolosuhteiden vuoksi siirtyneiden leimikoiden suuresta määrästä. Tilanne voi kuitenkin hieman vaihdella alueittain.

Energiapuuta (latvusmassa, kokopuu, karsittu ranka) hankitaan koko toimialueelta jatkuvasti. Kysy lisää oman alueesi tilanne omalta metsäasiantuntijaltasi.

 

 

Stora Enso
Antti Suvinen
Aluejohtaja
Etelä-Suomen hankinta-alue

1.Koronan aiheuttamaa epävarmuutta on edelleen jonkin verran, vaikka tilanne kokonaisuudessaan on varmasti parempi kuin keväällä ja kesällä ennustettiin. Papereiden kysyntä on heikentynyt, mutta vastaavasti muilla tuotteilla kehitys on ollut vakaampaa. Sahatavaramarkkinoilla kehitys on ollut positiivista.

2.Kaikilla puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla on tällä hetkellä hyvä kysyntä. Sulan maan aikana korjattavissa olevat leimikot ovat ostoslistan kärjessä.

 

 

UPM
Mika Wahlman
Metsäasiakaspäällikkö

Ostamme järeitä sulankelin korjuuseen soveltuvia päätehakkuita ja harvennuksia. Kuusikoiden avohakkuukohteilta ostamme myös hakkuutähdettä. Leudon talven vuoksi talviostomahdollisuudet ovat rajalliset.

 

 

Versowood
Matti Rantala
Aluepäällikkö

1.Kaikesta koronatilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta sahatavaran ja monipuolisten jatkojalosteidemme osalta kysyntä on säilynyt hyvällä tasolla keväästä lähtien. Ilmeisesti koronatilanteesta johtuva korjausrakentaminen on edelleen jatkunut hyvällä tasolla sekä Suomessa että viennin päämarkkina-alueillamme. Käytämme tuotteidemme raaka-aineena tasaisesti kuusitukin lisäksi myös mäntytukkia, tämä luo tasaisuutta ostomahdollisuuksiimme pidemmällä aikavälillä.

2.Teemme tarjouksen erittäin mielellämme kaikista tukkivoittoisista ja havupuuvaltaisista kesä- ja kelirikkoleimikoista. Myös tukkivaltaisia talvikorjuuleimikoita kannattaa tarjota. Todennäköisesti tuleva talvi on parempi kuin edellinen, jolloin korjuumahdollisuuksia tulee avautumaan. Laadukkaita pylväsleimikoita kannattaa myös tarjota, niillä on tasainen ja hyvä kysyntä.