Puumarkkinakatsaus tammikuu 2018

12.1.2018

Puulle on kysyntää - kuitupuut kannattaa kilpailuttaa

Vuoden 2017 puumarkkina päätyi sekä puukaupassa että hakkuissa selvään kasvuun edellisestä vuodesta. Yksityismetsänomistajat myivät Metsäteollisuus ry:n jäsenille 34,4 miljoonaa kuutiometriä puuta, missä oli kuusi prosenttia kasvua vuodesta 2016. Vaikka puunkorjuuolosuhteet olivat poikkeuksellisen hankalat, yksityismetsistä korjattiin puuta enemmän kuin koskaan. Nimellinen kantohintaindeksi nousi kolme prosenttia vuoden 2017 aikana. Kaikkien puutavaralajien kantohinnat ovat lievästi vahvistuneet. Puun käyttömäärien, hakkuiden ja puukaupan toteutuneen kehityksen sekä ennusteiden perusteella puukauppa jatkuu vilkkaana myös lähikuukausina. Lisäksi puun tuonnin supistuminen tukee kotimaisen puun lisäkysyntää.

Suomen talous kasvaa tällä hetkellä suotuisasti ja työllisyystilanne on parantunut. Puupohjaisten tuotteiden vientimäärät ovat kehittyneet hyvin myönteisesti. Vientimarkkinoilta positiivisin uutinen on mäntysahatavaran vientihinnan parantuminen. Toivottavasti tämä kehitys jatkuu myös kuluvana vuonna. Euro on viime kuukausina vahvistunut USA:n dollariin ja Ruotsin kruunuun verrattuna. Tämä valitettavasti heikentää suomalaisten yritysten hintakilpailukykyä ulkomaan kaupassa.

Kovan maan leimikoista on kova tarve - kilpailu kuitupuusta on kasvanut
Erittäin vaikeiden korjuuolosuhteiden seurauksena puun osto painottuu kovan maan kohteisiin. Maan eri osissa puunkorjuuolosuhteissa on tällä hetkellä kaikki ääripäät, lunta on runsaasti tai ei lainkaan. Lisäksi pakkaset eivät toistaiseksi ole kovettaneet metsämaapohjia. Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan sekä tukille että kuidulle on tällä hetkellä hyvin kysyntää. Sahateollisuudessa terät pyörivät punaisella ja metsänomistajien kannattaakin aktiivisesti tarjota välittömästi hakkuuseen soveltuvia kohteita.

Puun ostajien kiinnostus kotimaiseen kuitupuuhun on ilahduttavasti edelleen parantunut. Tämä yhdessä massa- ja paperiteollisuuden erinomaisen kannattavuuden kanssa pitää muistaa ja kannattaa hyödyntää kuitupuukauppojen kilpailutuksessa. Kuitupuun kuutiohinta on metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta aivan yhtä tärkeä kuin tukkipuun yksikköhinta. Lisäksi mahdolliset kuitupuun toimitussopimukset on nykyisessä markkinatilanteessa järkevää sopia mahdollisimman lyhyeksi.

Uusille kuitupuun käyttöä lisääville investoinneille on yhä edelleen huutava tarve. Toivottavasti mahdollisimman moni suunnitteluvaiheessa oleva hanke varmistuu vuoden 2018 aikana. Puumarkkinoiden ja kestävien hakkuumahdollisuuksien puolesta investointiedellytykset ovat Suomessa paremmat kuin missään muussa maassa. Lisäksi paperiteollisuudessa saavutettu työehtosopimus parantaa investointien toteutumismahdollisuuksia. Viime vuosi osoitti, että alempiasteisen tieverkon heikko kunto on puun hankinnan isoin pullonkaula, ja niiden korjaamiseen pitää löytyä resursseja. Uudet investoinnit ovat ainoa keino saada puulle lisää kysyntää sekä kuitupuun käyttöä lisäävien investointien myötä helpottaa sahateollisuuden ahdinkoa.

Metsänomistajien kannattaa ehdottomasti aina tarkistaa paikallinen puukauppatilanne omasta metsänhoitoyhdistyksestään ja kilpailuttaa puukauppakohteet metsänhoitoyhdistysten asiantuntemuksella. Nykyisessä puumarkkinatilanteessa metsänhoitoyhdistysten puukaupallisille palveluille on tarvetta enemmän kuin koskaan. Puukauppojen kilpailutukseen tulee jatkuvasti uusia mitta- ja laatuvaatimuksia sekä muita kokonaisarvoon vaikuttavia tekijöitä, jotka kaikki pitää huomioida eri puun ostajien tarjousten vertailussa.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978