Puumarkkinakatsaus kesäkuu 2024

etela-savo

Puun hintatasot ovat nousseet voimakkaasti, mutta ovatko hinnat oikeasti korkealla?

Puumarkkinoilla on vauhti kiivaimmillaan ja hintatasot ovat olleet nousussa. Nyt kannattaa rauhassa miettiä ovatko puun hinnat tosiaan historiallisesti korkealla ja mihin suuntaan trendikehitys on vuosikymmenien aikana mennytkään. Mennyt kehitys ei ole tae tulevasta, mutta auttaa hahmottamaan kokonaistilannetta. Kattavan kuvan saa, kun tarkastelee puun reaalista hintakehitystä suhteessa yleisen hintatason muutokseen. Lisäksi tarvitaan näkemystä puumarkkinoiden tasapainosta ja taloustilanteen suunnasta. Kaikki indikaattorit näyttävät tällä hetkellä, että metsänomistajien paremmat ajat jatkuvat.

Puun hinnat voivat tuntua ennätyskorkeilta ja niin ne nimellisesti ovatkin. Kuitupuun keskimääräinen kantohintataso on tällä hetkellä yli 30 euroa, kun se 80 ja 90- luvuilla vaihteli suunnilleen 10 ja 20 euron välillä. Markka-aika saattaa hämärtää muistikuvia. Tukkipuun hinnoissa ollaan myös nimellisesti korkealla tasolla kuusitukin keskimääräisen hinnan ylittäessä 80 euroa, kun 80- ja 90- luvuilla puun hinnat vaihtelivat suunnilleen 25 ja 50 euron välillä. Puun menneitä hintoja ei ole hyödyllistä arvioida muuttamatta niitä tämän päivän rahan arvoon. Tilastot korjataan elinkustannusindeksillä, joka ottaa huomioon yleisen hintatason nousun. Tällöin puun hinnat ja niiden kehityksen suunta näyttää täysin erilaiselta.

Laittamalla menneet puun hinnat reaalisesti nykyarvoon ja vertailemalla trendikehitystä voidaan havaita, että nykyinen puun hintataso ei ole kovinkaan poikkeuksellinen. Ainoastaan kuusitukin hintakehitys on ollut kuukausittaisella tilastointijaksolla trendinomaisessa nousussa, mutta käynyt yli 100 euron lukemissa verrattuna nykyrahaan jo vuonna 2007. Vastaavissa huipuissa kävi myös mäntytukki, mutta oli toisaalta jo 80-luvun loppupuolella korkeammalla tasolla kuin tällä hetkellä. Erityisesti koivutukin kehitys on ollut heikko, sillä se on tippunut viidesosalla. Ei ole varmaan yllätys, että kuitupuun pitkän aikavälin hintakehitys näyttää laskevalta. Toisaalta pettymystä paikkaa viime vuosien hintojen voimakas suunnanmuutos. Kuitupuun hintojen nousu on ollut nopeaa ja erityisesti koivukuidun nykyinen hintataso on jo reaalisestikin ennätystasolla ja mäntykuitu jo hyvin lähellä sitä. Trendikäyrien kääntymiseen positiiviseksi tarvitaan kuitenkin pidempiaikaisempi korkeamman hintatason ajanjakso. Onko murros pysyvää kääntämään trendikehityksen?

Puun hintatasoa pitää yllä puun kysynnän ja tarjonnan epätasapaino verrattuna aiempaan. Puun tuonnin loppuminen Venäjältä on luonut suurimman vajauksen puumarkkinoille. Eikä puun tuonnin palaaminen näytä todennäköiseltä lähivuosina. Epätasapainoa on vahvistanut myös uudet tehdasinvestoinnit. Toisaalta metsänomistajat ovat olleet aktiivisia myymään ja hakkuuttamaan metsiä, niin paljon kuin markkinat ovat vetäneet. Metsänomistajajärjestön mukaan puumarkkinat toimivatkin hyvin ja puumarkkinoilta löytyy joustoa puun myynneille, kun puukaupan edellytykset muuten vain täyttyvät.

Metsäteollisuuden toimiala on suhdanneherkkä ja olemme alkuvuoden olleet vielä suhdannekuopassa. Tilanne on kuitenkin kehittymässä nopeasti parempaan. Metsäteollisuuden tuotemarkkinoiden kysyntä ja hintatasot ovat nousussa. Maailmantalouden kysyntä on voimistumassa ja kääntää vientivetoista teollisuudenalaa kohti kasvua. Geopoliittista epävarmuuttakin on ilmassa, mutta toiveikkuutta sitäkin enemmän. Talouden kehitys näyttääkin metsäsektorille ja metsänomistajille hyvältä. Mikäli puukaupat jäävät tänä kesänä toteuttamatta, niitä ehtii tehdä hyvin vielä syksyllä ja seuraavana vuotenakin.

OmaMetsä -palveluun julkaistaan Puukauppamahdollisuutesi-osio, joka antaa metsänomistajalle entistä paremmin ajankohtaista tietoa omista puukauppa- ja hakkuumahdollisuuksistaan sekä puun hintakehityksestä suhteessa omaan metsävaratietoon. Metsänomistajien puumarkkinoiden jäsenpalveluihin onkin panostettu viime vuosina voimakkaasti ja niitä tullaan avaamaan tämän vuoden aikana vaiheittain OmaMetsä palvelussa.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Ajankohtaista

 1. Käärijä ja koneet vetivät tuhatmäärin yleisöä - Metsä rokkasi Juvalla

  Käärijä ja koneet vetivät tuhatmäärin yleisöä - Metsä rokkasi Juvalla

  Etelä-Savo

  Metsäteema ja Käärijä vetivät tuhansittain ihmisiä Juvalle heinäkuun ensimmäisenä lauantaina. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon järjestämä Metsä rokkaa -tapahtuma tarjosi ammattiasiaa ja viihdettä samassa paketissa.

  Lue lisää
 2. Luonnonhoidon asiantuntemusta metsänhoitoyhdistyksestä

  Luonnonhoidon asiantuntemusta metsänhoitoyhdistyksestä

  Etelä-Savo

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo palvelee metsänomistajia jatkossa entistä paremmin myös metsäluonnonhoitoasioissa. Enonkoskelainen Miia Suhonen hoitaa jatkossa luonnonhoitohankkeita koko toimialueella.

 3. Apulanta-metsä syntyi Rantasalmelle

  Apulanta-metsä syntyi Rantasalmelle

  Etelä-Savo

  Aurinkoinen ja lämmin sää suosi, kun lauantaina 18.5. Rantasalmella sijaitsevalle 1,8 hehtaarin palstalle istutettiin miltei 3000 koivuntaimea talkoovoimin. Minusta kasvaa puu - meistä kasvaa metsä!

2024 © Metsänhoitoyhdistykset