Puumarkkinakatsaus joulukuu 2017

14.12.2017

Vuonna 2018 puukauppa vilkastuu entisestään - erityishuomio kuitupuun kilpailutukseen

Kulunut vuosi on kotimaan puumarkkinoilla ollut monessa mielessä poikkeuksellinen. Ennätyssateista huolimatta yksityismetsien puukauppaa ja kotimaisen puun hakkuita on tehty ennätysvilkkaasti. Puun tuonnin supistuminen on tukenut kotimaisen puun lisääntyvää käyttöä. Lisäksi monta vuotta vallinnut positiivinen ilmapiiri puun käyttöä lisäävien investointien ympärillä on edelleen jatkunut.

Aikaisempien vuosien tapaan puukaupassa vedetään vuoden vaihteen yli hetken aikaa henkeä. Metsäsektorin ennusteiden perusteella kotimaisen puun käyttö kasvaa kuitenkin edelleen ensi vuonna. Tämä ylläpitää positiivista virettä myös yksityismetsien puukaupassa.

Puuta käyttävässä teollisuudessa on jatkunut tuttu tahti. Sahatavaran, kartongin ja sellun vientimäärissä nakutellaan ennätyksiä. Mäntysahatavaran heikko hintakehitys nakertaa puutuoteteollisuuden kannattavuutta. Lisäksi sahateollisuus kärsii sivutuotteiden heikosta menekistä.

Vientimäärien huippusuhdanteesta huolimatta itsenäisen sahateollisuuden tuloksentekokyky on kokonaisuutena heikko. Sahateollisuudella on kuitenkin jatkuva ostotarve sekä kuusi- että mäntytukista, joten niiden riittävästä markkinoille tulosta kannattaa huolehtia.

Kotimainen kuitupuu kiinnostaa ostajia aikaisempaa enemmän - kilpailutus kannattaa
Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan havutukkien kysyntä näyttää kokonaisuutena suotuisimmalta. Runsaiden sateiden seurauksena puun kysyntä on pidemmän aikaa painottunut miltei yksinomaan kovan maan kohteisiin.

Puun ostajien kiinnostus kotimaiseen kuitupuuhun on myös pitkästä aikaa osoittanut vilkastumisen merkkejä. Tämä yhdessä massa- ja paperiteollisuuden erinomaisen tuloksentekokyvyn kanssa kannattaa muistaa ja pitää hyödyntää kuitupuukauppojen kilpailutuksessa. Kuitupuun kuutiohinta on metsätalouden kannattavuuden näkökulmasta aivan yhtä tärkeä kuin tukkipuun yksikköhinta.

Uusille kuitupuun käyttöä lisääville investoinneille on yhä edelleen huutava tarve. Toivottavasti mahdollisimman moni suunnitteluvaiheessa oleva hanke toteutuu. Puumarkkinoiden ja kestävien hakkuumahdollisuuksien puolesta investointiedellytykset ovat olemassa. Kuitupuun käyttöä lisäävät investoinnit ovat ainoa keino saada harvennuspuulle lisää kysyntää sekä myös osittain helpottaa sahateollisuuden ahdinkoa.

Nykyisessä puumarkkinatilanteessa metsänhoitoyhdistysten puukaupallisille palveluille on tarvetta enemmän kuin koskaan. Puukauppojen kilpailutukseen tulee jatkuvasti uusia mitta- ja laatuvaatimuksia sekä muita ehtoja, jotka kaikki pitää huomioida eri puun ostajien tarjousten vertailussa. Metsänomistajien kannattaakin ehdottomasti aina tarkistaa paikallinen puukauppatilanne omasta yhdistyksestään ja kilpailuttaa puukauppakohteet metsänhoitoyhdistysten asiantuntemuksella.

Rauhallista joulun aikaa kaikille!

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978