Mikko Oikarille ja Kalle Kaartiselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendit

12.3.2021

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon savonlinnalaisille metsuri Mikko Oikarille ja metsäesimies Kalle Kaartiselle ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendit.
Stipendin arvo on 500 euroa.

Mikko Oikarin Stipendin perusteluksi todetaan seuraavaa:
”Mikko Oikari on saavuttanut vahvan luottamuksen ammattitaidollaan ja henkilönä metsurien, toimihenkilöiden sekä metsänomistajien keskuudessa. Mikko toimii normaalien metsuritehtävien lisäksi vaativissa erikoispuunkorjuuseen liittyvissä tehtävissä. Hän on ollut mukana testaamassa metsureiden työvarusteita ja markkinointiin liittyvissä kuvauksissa. Mikko Oikari luo metsurin ammatista positiivista kuvaa ottamalla kuvia työmailta, joita on jaettu sosiaalisen median viestinnässä.”

Kalle Kaartisen Stipendin perusteluksi todetaan seuraavaa:
”Kalle Kaartinen on aina valmis auttamaan asiassa kuin asiassa. Hän on miellyttävä, luotettava ja mukava työkaveri ja tarttunut ennakkoluulottomasti kaikkiin hänelle annettuihin tehtäviin. Kalle on työyhteisössä ja tiimissä yhteishengen rakentaja ja positiivisen ilmapiirin luoja. Toimihenkilöt, yrittäjät ja metsurit ovat antaneet tunnustusta hänen toiminnastaan ja toimintatavoistaan.”

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:
• itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)
• vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)
• oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)
• sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.

Myönnetyistä Työyhteisön Hyvistä Tyypeistä tiedotteet Säätiön verkkosivulla ja lisätietoa stipendeistä: www.mmsaatio.fi/stipendit

Lisätietoja:
Petri Pajunen, johtaja, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo
puh. 040 776 6212

Veikko Iittainen, kehityspäällikkö, Metsämiesten Säätiö
puh. 040 631 4771

Veikko Iittainen
kehityspäällikkö
veikko.iittainen@mmsaatio.fi
tel. +358 40 631 4771

#mmsaatio #metsäalanhyväksi
#ihminenjametsä #mukanarahoittamassa
@mmsaatio, Twitter, Facebook ja Instagram
www.mmsaatio.fi