Mikä on metsänhoitoyhdistys ja mitä se tekee?

10.9.2020

Metsäalan monet toimijat ja näiden rooli metsäasioiden hoitamisessa voivat hämmentää uutta tai hieman vanhempaakin metsänomistajaa. Miten metsänhoitoyhdistys tähän toimijajoukkoon sijoittuu?

Metsäyhtiöt ja sahat ostavat puuta, mutta tarjoavat myös monia muita metsäpalveluita. Metsäpalveluita tarjoavat myös monet pienet yksityiset metsäpalveluyritykset. Metsäkeskus on valtion viranomaisorganisaatio, joka vastaa mm. metsätalouden tukien jakamisesta ja palvelujen kehittämisestä koko metsäsektorin käyttöön.

Metsänhoitoyhdistykset taas ovat metsänomistajien omia yhdistyksiä. Ne toimivat koko maassa, jokaisessa kunnassa ja useimmat ovat toimineet jo yli sadan vuoden ajan. Ne perustettiin aikanaan, jotta metsänomistajilla olisi yhteisvoimin enemmän hintaneuvotteluvoimaa puunostajia vastaan ja jakamaan metsänomistajille tietoa puun hinnasta, jotta nämä eivät tulisi puukaupassa huijatuiksi.

Tällä hetkellä metsänhoitoyhdistyksiä on 66 ja toiminnan perusteet ovat säilyneet suunnilleen samana, vaikka palvelu- ja neuvontavalikoima onkin monipuolistunut kattamaan kaiken mahdollisen metsänuudistamisesta luonnonhoitopalveluihin ja sukupolvenvaihdosneuvonnasta sertifiointiin.

Metsänhoitoyhdistykset huolehtivat metsänomistajien etujen ajamisesta paikallisesti ja muodostavat yhdessä MTK:n metsäasiantuntijoiden kanssa Metsänomistajat-ketjun, joka huolehtii metsänomistajien edunvalvonnasta valtakunnan päätöksenteossa ja EU:ssa. Kaikki metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat myös MTK:n jäseniä ja esimerkiksi oikeutettuja MTK:n jäsenetuihin.

Miksi valitaan valtuusto?
Päätösvalta yhdistyksissä kuuluu yhdistyslain mukaan niiden jäsenille, joten metsänhoitoyhdistyksissä toiminnasta, hinnoista ja palveluista päättävät metsänomistajat itse. Metsänhoitoyhdistyksissä päätösvalta on annettu yhdistysten valtuutetuille. Jäsenistö ei siis voi suoraan puuttua yhdistyksen toimintaan.  Valtuuston ja hallituksen jäsenet toimivat metsänomistajien edustajina ja myös tiedon välittäjinä molempiin suuntiin.

Mitä valtuutettu tekee?
Metsänhoitoyhdistyksen valtuustotyö ei minimissään vie kovin paljon aikaa. Sääntömääräisiä kokouksia on vain kaksi vuodessa. Niissä päätetään mm mhy:n strategiasta, toimintasuunnitelmasta, talousasioista, jäsenmaksusta ja tehdään henkilövalintoja hallitukseen tai esimerkiksi MTK:n metsävaltuuskuntaan.

Mutta kun metsänhoitoyhdistystoiminta rupeaa valtuutettuna kiinnostamaan enemmän, tarjoutuu mahdollisuuksia päästä mukaan koulutuksiin, valtuustoretkille ja seminaareihin tai kuuntelemaan myös omaa metsänomistamista tukevia esitelmiä tai oppimaan toisilta metsänomistajilta. Metsänhoitoyhdistys tarjoaa myös tien metsävaikuttajaksi aina kansainvälisiä areenoita myöten.