Mhy Etelä-Savon valtuuston syyskokouksen tiedote

12.12.2018

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto piti syyskokouksen Juvalla 12.12.2018.

Palvelujen kysynnän kasvun johdosta yhdistyksen alueelle perustetaan uusia metsäasiantuntija-alueita, jotta metsänomistajien palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan riittävän nopeasti. Muutoksella vastataan samalla kasvaneeseen puun kysyntään ja puukaupan kilpailun edistämiseen.

Kokouksessa vahvistettiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toiminnan painopisteet ovat asiakkuuksien hoidossa ja puukaupan kilpailun edistämisessä. Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan ensi vuonna 3,2 milj. m3. Tämä tarkoittaa 150 milj. euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 70 milj. euron urakointituloja puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjille.

Metsänhoitoyhdistyksellä on tärkeä rooli teollisuuden raaka-ainehuollossa, sillä valtaosa yksityismetsien puusta lähtee liikkeelle mhy:n laatiman puunmyyntisuunnitelman kautta. Puunmyyntisuunnitelma säilyy jäsenille maksuttomana. Puunmyyntisuunnitelmien tavoite on 2,1 milj. m3, joka koostuu 4000 leimikosta.

Toimeksiannolla myytävien leimikoiden tavoite on yli 1,3 milj. m3, joka tarkoittaa noin 2500 puukauppaa. Puukauppojen kilpailuttaminen on kaikkien metsänomistajien yhteinen etu. Tällä hetkellä 37 % kaikista yksityismetsien puukaupoista myydään mhy:n puukaupan toimeksiantopalvelun kautta. Kilpailu puusta on kiristynyt merkittävästi teollisuuden korkeiden puunkäyttömäärien johdosta. Metsänomistajien kannattaa hyödyntää tilanne kilpailuttamalla puunostajat ja hakea paras markkinahinta leimikosta.

Mhy Etelä-Savon hallitukseen vuosille 2019-2020 valittiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinaiset jäsenet :                                                     
Esa Anttonen (Savonlinna)                                             
Juha-Pekka Hannikainen (Savonlinna)                          
Voitto Heikkilä (Pertunmaa)                                            
Pasi Häkkinen (Mikkeli)                                                  
Juha Pasonen (Hirvensalmi)                                       
Kaisa Ralli (Sulkava)                                                      
Ville Rouhiainen (Juva)                                                  
Janne Tarvainen (Kuopio)                                              

Varajäsenet:
Kirsi Kilpeläinen (Rantasalmi)
Jukka Suomalainen (Savonlinna)
Noora Ruuth (Mikkeli)
Esko Vahvaselkä (Mikkeli)  
Paavo Nummela (Joutsa)
Matti Summanen (Puumala)
Esa Martikainen (Juva)
Merja Kuuramaa (Enonkoski)

Valtuusto vahvisti talousarvion vuodelle 2019. Liiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 16,5 milj. € ja varsinaisen toiminnan tulokseksi 273 000 € ylijäämää. Jäsenedut ja jäsenmaksut säilyvät ennallaan.

Mhy Etelä-Savo toimii Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan Sulkavan, Pertunmaan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien alueilla sekä Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi) ja Savonlinnan kaupunkien alueilla. Mhy Etelä-Savon toimialueen metsäpinta-ala on 580 000 ha ja metsänomistajien määrä 15 000 kpl.

Mhy Etelä-Savo tuottaa metsänomistajille puukauppa-, metsänhoito- ja asiantuntijapalveluita. Yhdistys työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita yli 200 htv.

www.mhy.fi/etelasavo