Mhy Etelä-Savon valtuuston kokouksen tiedote 15.12.2017

15.12.2017

Mhy Etelä-Savon valtuusto piti sääntömääräisen syyskokouksen Mikkelissä pe 15.12.2017.

Kokouksessa vahvistettiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Toiminnan painopisteet ovat asiakkuuksien hoidossa, puukaupan kilpailun edistämisessä ja taimikonhoitomäärien kasvussa.

Hallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Hannikainen piti metsäsektorin ensi vuoden näkymiä erinomaisena puun kysynnän näkökulmasta. Hannikaisen mielestä maankäytön ja metsätalouden päästöjä ja nieluja koskevat Lulucf-neuvottelut saatiin järkevään päätökseen. Metsä Groupin Punkaharjun tehdasta koskeva investointiuutinen nähtiin hyvin tervetulleena kasvattamaan järeän puun kysyntää.

Mhy Etelä-Savon alueen puun myyntimääräksi vuonna 2018 arvioidaan 3,15 milj. m3. Tämä tarkoittaa 125 milj. euron kantorahatuloja ja 60 milj. euron urakointituloja puunkorjuu- ja kuljetusyrittäjille.

Puukauppojen kilpailuttaminen on metsänomistajien tuloksen kannalta tärkeää. Tällä hetkellä 38 % kaikista yksityismetsien puukaupoista myydään mhy:n puukaupan toimeksiantopalvelun kautta. Puukaupan kilpailu kasvaa kysynnän lisääntyessä.

Mhy Etelä-Savolla on keskeinen rooli teollisuuden raaka-ainehuollossa, sillä 2/3 yksityismetsien puusta lähtee liikkeelle mhy:n kautta. Ensi vuoden tavoitteena on 2,0 milj. m3 puumäärä eli 3800 leimikkoa lähes 19 000 hehtaarin pinta-alalle. Toimeksiannolla myytävien leimikoiden tavoite on yli 1,3 milj. m3.

Puun käytön lisäys perustuu kotimaiseen puuhun. Vilkkaat hakkuut ja käynnistyneet investoinnit lisäävät yksityismetsien puukauppaa. Vuonna 2018 puukauppaa käydään PTT:n arvion perusteella 2–4 prosenttia vuotta 2017 enemmän.

Mhy Etelä-Savo panostaa asiantuntijapalveluiden kasvattamiseen. Yhdistyksellä on vahva osaaminen esimerkiksi metsäkiinteistökauppaan ja metsätilan omistusjärjestelyihin. Palveluiden kysyntä on kasvanut koko ajan. Henkilöstöresurssia näiden palvelujen osalla kasvatetaan edelleen alkuvuodesta.

Tulevan vuoden aikana metsäohjelmistot ja taloushallinnon ohjelmistot uudistuvat kattavasti. ISO 9001 – laatujärjestelmä auditoidaan vuoden alussa.

Mhy Etelä-Savon jäsenedut ja jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Jäsenmaksuksi päätettiin 50 € perusmaksu + 1,50 € hehtaarimaksu. Maksimi jäsenmaksu on 300 €.

Valtuusto vahvisti talousarvion vuodelle 2018. Liiketoiminnan liikevaihdon on 16,3 milj. € ja varsinaisen toiminnan tulos 219 000 € ylijäämäinen.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Hannikainen                               
puheenjohtaja                                           
p. 040 5472 794                                        

Petri Pajunen
johtaja
p. 040 7766 212

Mhy Etelä-Savo toimii Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan Sulkavan, Pertunmaan, Puumalan ja Rantasalmen kuntien alueilla sekä Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi) ja Savonlinnan kaupunkien alueilla. Mhy Etelä-Savon toimialueen metsäpinta-ala on 580 000 ha ja metsänomistajien määrä 15 000 kpl.

Mhy Etelä-Savo tuottaa metsänomistajille puukauppa-, metsänhoito- ja asiantuntijapalveluita. Yhdistys työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita yli 200 htv.

www.mhy.fi/etelasavo