Mhy Etelä-Savon valtuuston kevätkokouksen tiedote

08.4.2021

Mhy Etelä-Savon valtuusto piti kevätkokouksen 8.4.2021 teams-kokouksena korona-pandemista johtuen.  Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös, päätettiin 1.1.2022 toteutettavasta Mhy Etelä-Savon ja Mhy Kangasniemi-Pieksämäen fuusiosta sekä vuosien 2021-2024 strategiasta.

Mhy Etelä-Savon toimialueen yksityismetsien puukauppamäärä oli 2,6 milj. m3. Metsätulojen kokonaismäärä oli 113 milj. euroa. Metsänomistajat valtuuttivat yhdistyksen hoitamaan puukaupan toimeksiannolla 1,0 milj. m3 määrällä. Puukaupan toimeksiantojen määrä vahvistui 2 %-yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Mhy:n korjuupalvelun toimesta puuta korjattiin 360 000 m3. Puukaupan kilpailuttamisen ja katkonnan vaikutus puukaupan taloudelliseen lopputulokseen on merkittävä. Kilpailutettujen puukauppojen määrä on tärkeä, koska se määrittää puun markkinahintatasoa.

Metsien kasvuun panostettiin lisäämällä taimikonhoitojen ja lannoitusten määrää. Metsänhoitotöitä tehtiin mhy:n toimesta 4729 hehtaarin alueella. Kemera-avustuksia haettiin metsänomistajille 0,9 milj. euroa, joka vastaa jäsenmaksujen määrää. Metsänlannoituksia toteutettiin 1167 ha.

Metsäsuunnitelmia laadittiin 14 119 hehtaarin alueella. Lähes kaikki metsäsuunnitelman tilanneet ottivat käyttöönsä jäsenille maksuttoman Metsäselain-mobiilisovelluksen. Helmikuusta alkaen metsäsuunnitelman on saanut siirrettyä uuteen OmaMetsä-verkkopalveluun.

Metsätilan omistusjärjestelyiden kasvavaan tarpeeseen vastattiin rekrytoimalla uusi erityisasiantuntija kyseisiin tehtäviin. Etelä-Savon yhteismetsässä oli vuoden lopun tilanteessa 34 osakasta ja pinta-alaa 885 ha. Metsätilojen kiinteistökauppa toteutettiin Järvi-Suomen Metsätilojen toimesta.

Henkilökohtaista neuvontaa ja palvelua annettiin 4218 metsänomistajalle. Metsänomistajatapahtumia ei voitu järjestää maaliskuun jälkeen korona-pandemiasta johtuen. Metsänomistaja-webinaareja järjestettiin tasaisesti läpi vuoden.

Tiedotusta toteutettiin henkilökohtaisen yhteydenpidon lisäksi mm. jäsenlehtien, uutiskirjeiden, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Jäsenlehtiä tuotettiin neljännesvuosittain. Yhdistyksen sähköistä uutiskirjettä lukee 2200 metsänomistajaa. Mhy Etelä-Savon Facebook-sivuilla on noin 2000 seuraajaa ja Instagram-sivuilla noin 600 seuraajaa.

Haastavasta metsäteollisuuden lakkojen, työsulkujen, heikon talven ja korona-pandemian sävyttämästä vuodesta selvittiin kokonaisuutena hyvin. Lämpimän ja lumettoman talven vuoksi puunkorjuussa oli haasteita ja talvikohteita jäi korjaamatta. Liiketoiminnan liikevaihto oli 14,6 milj. euroa. Tulos oli 5 046 euroa ylijäämäinen. Metsänhoitoyhdistys on merkittävä maakunnallinen työllistäjä. Mhy Etelä-Savo työllisti metsureita, yrittäjiä ja toimihenkilöitä 200 htv.