Mhy Etelä-Savon valtuuston kevätkokouksen tiedote

29.3.2019

Mhy Etelä-Savon valtuusto piti kevätkokouksen 29.3.2019 Mikkelissä. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Puukauppavuosi oli määrällisesti kaikkien aikojen vilkkain. Mhy Etelä-Savon toimialueen yksityismetsien puunmyyntimäärä oli viime vuonna 3,3 milj. m3, josta kertyi kantorahatuloja 160 milj. euroa. Etelä-Savon maakunnassa kantorahatulot olivat 322 milj. euroa, josta yksityismetsien osuus oli 292 miljoonaa euroa. Etelä-Savon maakunnan kantorahatulot olivat valtakunnallisesti suurimmat.

Metsänomistajat valtuuttivat yhdistyksen hoitamaan puukaupan toimeksiannolla 1,1 milj. m3 määrällä, joka on kolmannes yksityismetsien puukauppamäärästä. Mhy:n korjuupalvelun toimesta puuta korjattiin 390 000 m3. Puukaupan kilpailuttamisen ja katkonnan vaikutus puukaupan taloudelliseen lopputulokseen on suuri. Kilpailutetun puun määrän mahdollisimman korkea osuus on tärkeä, koska se määrittää puun markkinahintatasoa.

Kuitupuun tarve jatkuu vahvana toteutuneiden investointien ansiosta. Tässä markkinatilanteessa puun katkontaan täytyy kiinnittää erityistä huomioita, koska tukin hinta on yli kolminkertainen kuitupuun hintaan verrattuna.

Isot puunostajat ovat kieltäytyneet toimittamasta tarkempia hakkuukoneen mittalistoja metsänomistajille ja metsänhoitoyhdistyksille. Valtuusto näki ehdottoman tärkeänä puukaupan luottamuksen ja avoimuuden kannalta, että tarkemmat mittalistat toimitetaan jatkossa. Ainoastaan niistä pystytään toteamaan, että kauppakirjassa sovitut ehdot täyttyvät. Jostakin syystä tarkempien mittalistojen toimittaminen ei sovi isoille integraateille. Sahoilta mittalistat on saatu kattavasti, joista selviää myös katkotut tukkipituudet ja läpimittaluokat. Metsänomistajalle ei jää epäilyksiä kauppakirjan mukaisten ehtojen toteutumisesta, kun puunostaja toimii avoimesti toimittaen myyjälle tai myyjän edustajalle kaikki hakkuuta koskevat dokumentit. Entistä harvempi puunmyyjä pystyy itse vertaamaan puukauppasopimusta ja mittausasiakirjaa. Tämän johdosta toimeksiannolla valtuutetun ammattiavun, kuten mhy:n metsäasiantuntijan, käyttäminen nähdään entistä tärkeämmässä roolissa.

Henkilökohtaista neuvontaa annettiin 4105 metsänomistajalle. Metsänomistajatapahtumista suurin oli Metsä Rokkaa, joka järjestettiin Mikkelissä Saimaa Stadiumilla kesäkuussa. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 6700 henkilöä. Metsä Vastaa tiedonvälityshanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Hanke saavutti vahvan suosion. Hankkeen aikana järjestettiin 107 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 3500 henkilöä.

Taloudellisesti vuosi 2018 toteutui budjetoitua paremmin. Liiketoiminnan liikevaihto nousi 15,8 miljoonaan, joka kaksi miljoonaa edellistä vuotta enemmän. Tulos oli 281 000 euroa ylijäämäinen. Metsänhoitoyhdistys on merkittävä maakunnallinen työllistäjä. Mhy Etelä-Savo työllisti metsureita, yrittäjiä ja toimihenkilöitä 233 htv.