Mhy Etelä-Savon palvelut esittelyssä

03.4.2019

Tunnetko metsänhoitoyhdistyksen palvelut?

Milloin olet käyttänyt viimeksi palveluitamme? Nyt on hyvä hetki sopia maksuton tapaaminen oman metsäasiantuntijan kanssa ja käydä katsomassa mitä metsällesi kuuluu. Saat esitykset ajankohtaisista toimenpiteistä metsäomaisuuteesi hoitoa koskien. Tämä on jäsenille maksuton palvelu. Pian kelit maastokäynnille ovat mitä parhaimmat.

PUUKAUPPAPALVELUT
Me tunnemme alueemme. Toimimme joka kunnassa lähellä metsänomistajaa. Yhdistysten kautta yksityismetsien puukaupasta lähtee liikkeelle valtaosa.
1. Teetä maksuton puunmyyntisuunnitelma metsänhoitoyhdistyksellä
Puukauppa aloitetaan puunmyyntisuunnitelman tekemisellä. Palvelu on jäsenelle maksuton. Puunmyyntisuunnitelmaan sovittavat korjuukohteet määritellään sinun toiveittesi ja tarpeittesi mukaan. Puunmyyntisuunnitelma on selkeä tuote, jonka avulla myytävä puuerä voidaan kilpailuttaa puunostajien kesken. Saat palvelun yhteydessä maksuttoman markkinahintalaskelman puukauppakohteestasi ja tietoa alueen puumarkkinatilanteesta kaikkien ostajien osalta.

2. Puukaupan toimeksianto – lisää euroja kilpailuttamalla
Olemme ainoa toimija, joka kilpailuttaa puukauppasi ja antaa luotettavaa tietoa puukaupan vertailuun. Puukauppa on metsänhoitoyhdistyksen ydinosaamista – hyödynnä se! Vuonna 2018 mhy Etelä-Savo teki noin 4000 leimikkoa ja myi niistä toimeksiannolla 2000. Tunnemme siis parhaiten puumarkkinat ja puunostajat. Puukauppa kannattaa kilpailuttaa kaikkien alueen puunostajien kesken, jotta saat puusta mahdollisimman hyvän hinnan. Tee nyt toimeksiannolla helppo, turvallinen ja tuottava puukauppa! Kilpailuttamalla ja mhy:n katkontavertailulla saat puukauppaan aina parhaan markkinahinnan!

PUUNKORJUUPALVELU
Metsänhoitoyhdistyksellä on 32 sopimusyrittäjää, jotka ovat harvennushakkuiden ja energiapuun korjuun ammattilaisia. Puuta korjataan vuosittain noin 400 000 m3. Yrittäjien konekalusto on harvennuksille soveltuvaa ja korjuujälki on laadukasta. Korjuupalvelusta välitetään puuta 14 eri puunostajalle ja samasta korjuukohteesta puuta voidaan välittää myös usealle eri ostajalle. Puuta toimitetaan sahoille, vaneritehtaille, sellutehtaille ja energialaitoksille. Mitta- ja laatuvaatimukset ovat hyvät. Sinä metsänomistajana hyödyt, kun puut välitetään parhaan taloudellisen tuloksen antavalle loppukäyttäjälle erikoispuut huomioiden. Kysy lisää omalta metsäasiantuntijaltasi.

METSÄLUONNONHOITO
Talousasioiden lisäksi metsäasiantuntijamme on koulutettu metsäluonnon monimuotoisuuteen liittyviin asioihin. Osaamista ja palveluita löytyy esimerkiksi metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyen, METSO (Etelä-Suomen metsien suojelun toimenpideohjelma) mukaisten hakemusten täyttämiseen. Vesiensuojeluun ja ympäristöön liittyvät asiat huomioidaan kaikessa toiminnassamme.

METSÄNUUDISTAMINEN
Voit jättää metsänuudistamisen metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisten huoleksi. Hoidamme puolestasi kaikki taimikon perustamiseen liittyvät työt. Valitsemme kasvatettavan puulajin, maanmuokkauksen ja uudistamismenetelmän. Oikeilla menetelmillä uusi metsä saadaan nopeasti kasvun alkuun. Yhdistyksen toimittamilla taimilla sekä istutustyöllä on takuu.

METSÄNHOITOPALVELUT
Meiltä saat ammattitaitoiset metsurit raivaamaan ja harventamaan taimikkosi kasvukuntoon. Metsäsi kasvaa ja kukoistaa, kun huolehdit siitä. Taimikko vaatii alkuvaiheessa paljon hoitoa. Hoidettu taimikko järeytyy nopeammin ja tuottaa paremmin sekä tuhoriskit vähentyvät. Haemme metsänhoitoon saatavat rahoitustuet puolestasi.

METSÄSUUNNITTELU
Metsäsuunnitelma on metsänomistajan avuksi tehtävä käsikirja, johon kootaan tieto metsäomaisuudesta, metsänhoitotarpeista ja puunmyyntimahdollisuuksista. Metsäsuunnitelmasta selviää, paljonko metsästäsi voit saada tuloja tulevina vuosina ja paljonko sinun pitää metsänhoitoon panostaa, jotta metsäsi tuottaa tulevaisuudessakin hyvin. Suunnitelman luovutuksen yhteydessä saat henkilökohtaista metsänhoidon ja suunnitelman käytön opastusta. Mhy Etelä-Savon laatimat metsäsuunnitelmat ja arviot on tehty maastossa kuvioittain, joten tieto on luotettavaa.

METSÄKIINTEISTÖJEN VÄLITYS
Ota yhteyttä mhy Etelä-Savoon, jos harkitset metsätilasi myyntiä. Mhy Etelä-Savossa on palveluksessasi useita LKV-erityisasiantuntijoita, jotka ovat metsäalan sekä kiinteistökaupan ammattilaisia. Metsätilan myyminen on aina iso asia, johon liittyy paljon käytännön seikkoja. Kun harkitset metsätilastasi luopumista, voit ensin käydä läpikaupan eri vaiheet ja veroseuraamukset kiinteistökauppaa tuntevan LKV erityisasiantuntijamme kanssa www.metsatilat.fi

METSÄTILAN OMISTUSJÄRJESTELYT
Aloita metsätilan sukupolvenvaihdoksen tai muiden omistusjärjestelyiden suunnittelu yhdessä LKV-metsäasiantuntijan kanssa. Mhy Etelä-Savosta saat metsätilan sukupolvenvaihdoksen starttipalaverin edulliseen kiinteään hintaan. Starttipalaverissa tehdään kartoitus lähtötilanteesta ja metsäomaisuuden hoidon tavoitteista. Samalla käydään läpi yleisellä tasolla eri luovutusvaihtoehtoja sekä niiden veroseuraamuksia. Saat asiantuntijan hoitamaan koko omistusjärjestelyt suunnittelusta ja metsäarvion laadinnasta sekä kaikki luovutukseen liittyvät asiakirjat ja ilmoitukset viranomaisille.

ETELÄ-SAVON YHTEISMETSÄ
Etelä-Savon yhteismetsä on yksi hyvä vaihtoehto omistusjärjestelyitä pohdittaessa. Etelä-Savon yhteismetsä kilpailuttaa kaikki puukaupat parhaan tuoton takaamiseksi. Hakkuut ja hoitotyöt tehdään aina ajallaan. Yhteismetsä tarjoaa huoletonta metsänomistamista ja vakaata riskitöntä tuottoa. Lisätietoa yhteismetsästä löydät www.esyhteismetsa.fi

METSÄTIEN RAKENNUS
Hyväkuntoiset metsätiet helpottavat metsäsi hakkuita ja hoitotöitä. Metsätien perusparannuksella tie kunnostetaan kulkukelpoiseksi ja puun kuljetukseen sopivaksi. Saat leimikollesi paremman hinnan, kun puunkorjuu onnistuu myös kesä- ja kelirikkoaikaan. Joskus kesäkorjuukelpoinen leimikko voi olla jopa puukaupan edellytys. Metsänhoitoyhdistys suunnittelee ja toteuttaa tienkunnostus- ja rakennushankkeita avaimet käteen – periaatteella.

KUNNOSTUSOJITUS
Kunnostusojitus on tarpeen, kun vanhojen ojitusalueiden ojat ovat menneet tukkoon, eivätkä ne enää johda vettä metsästä pois. Kunnostusojituksessa ojat perataan auki ja tehdään mahdollisia uusia ojia, jotta metsän vesitalous saadaan kuntoon. Kunnostusojitussuunnitelmissa huomioidaan myös vesiensuojelu. Ojitushankkeiden yhteydessä hoidamme myös metsässä tarvittavat hoitotyöt, kuten harvennushakkuut, taimikonhoidon, nuoren metsän kunnostuksen ja lannoituksen. Näin saat metsäsi kerralla tuottamaan.

METSÄN LANNOITUS
Metsänlannoitus on metsätalouden tuottavampia sijoituksia. Seuraava lannoitushanke toteutetaan loppukesällä ja tilaukset tulee suorittaa 1.5.2019 mennessä. Myynnissä on Ecolanin tuhkalannoitteita sekä Yaran metsälannoitteita. Toteutamme terveys- sekä kasvatuslannoituksia pääasiassa helikopterilevityksenä. Nestemäistä booriravinnetta levitetään pienialaisiin kohteisiin myös metsurityönä.

TOIMINNAN LAATU
Laatu on meille kunnia-asia. Mhy Etelä-Savon toiminnan laatua ohjaa myös ISO 9001-laatujärjestelmä. Kysyimme viime vuoden aikana palveluita käyttäneiltä metsänomistajilta, millä arvosanalla he suosittelisivat palveluitamme muille metsänomistajille asteikolla 4-10? Saimme arvosanaksi 9,3. Kiitoksia kaikille asiakaspalautetta antaneille metsänomistajille.


Kevät on hyvää aikaa käydä tekemässä maastokierros oman metsäasiantuntijan kanssa ja tarkastaa mm. ajankohtaisten taimikonhoitojen tarpeet.
Kasvatettavat taimet erottuvat hyvin ennen lehden puhkeamista ja maastossa on hyvä näkyväisyys.

Petri Pajunen
johtaja
Mhy Etelä-Savo