Mhy Etelä-Savon ja Kangasniemi-Pieksämäen fuusiota suunnitellaan

17.9.2020

Metsänhoitoyhdistykset Etelä-Savo ja Kangasniemi-Pieksämäki suunnittelevat fuusiota. Molempien yhdistysten hallinnot ovat päättäneet fuusioon tähtäävän selvitystyön tekemisestä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Fuusiosta on tarkoitus päättää ensi kevään valtuustojen kokouksissa. Yhdistyminen tapahtuisi vuoden 2022 alusta alkaen.

Yhdistyksen toimialueena olisi Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan, Kangasniemen, Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi), Savonlinnan Sulkavan, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, ja Rantasalmen kuntien alueet.

Metsänhoitoyhdistyksillä on yhteensä noin 20 000 metsänomistajaa ja metsäpinta-alaa 675 000 ha. Yhdistysten alueella kestävä hakkuusuunnite on 4,7 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Rakennekehityksen tarkoituksena on turvata tulevaisuudessakin maakunnan metsänomistajille laajat paikalliset metsäpalvelut ja huolehtia metsänomistajien edunvalvonnasta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Valtakunnallisesti tavoitteeksi on asetettu 20 metsänhoitoyhdistystä 2020-luvun loppuun mennessä, joka tarkoittaa maakunnan kokoisia yksiköitä. Etelä-Savon osalla tämä tavoite oltaisiin saavuttamassa etupainoisesti.

Suuremmassa yksikössä toimintoja saataisiin edelleen tehostettua ja päällekkäisiä toimintoja karsittua. Metsänomistajalla on käytettävissään suuremmassa yhdistyksessä entistä laajempi joukko metsäammattilaisia ja erikoisosaamista puukauppaan, puunkorjuupalveluun, metsänhoitoon, metsätiepalveluihin, metsätilojen omistusjärjestelyihin ja metsäkiinteistökauppaan liittyen.

Yhdistyskoon kasvaessa metsänomistajalle jatkossakin tärkein yhteyshenkilö on oma metsäasiantuntija, jonka kautta kaikki metsäasiat lähtevät liikkeelle. 50 metsäasiantuntijan verkosto takaa metsänomistajille vahvan paikallisen palvelutason.  Kaikkiaan uusi yhdistys työllistäisi 85 toimihenkilöä. Yrittäjät ja metsurit mukaan lukien työllistäminen olisi lähes 300 henkilötyövuoden verran

Yhdistysten liikevaihto on 20 miljoonaa euroa.
 

Lisätietoja:

Juha-Pekka Hannikainen
Hallituksen pj
Mhy Etelä-Savo
p. 040 5472 794 

Ville Häkkinen
Hallituksen pj  
Mhy Kangasniemi-Pieksämäki
p. 040 701 8377

Petri Pajunen                                               
johtaja                                                          
Mhy Etelä-Savo                                         
p. 040 7766 212              

Ismo Kallio
toiminnanjohtaja        
Mhy Kangasniemi-Pieksämäki                        
p. 040 580 1030