Mhy Etelä-Savon ISO 9001-sertifikaatille jatkoa

11.4.2021

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon vuonna 2018 myönnetylle ISO 9001:2015-standardin mukaiselle laatusertifikaatille myönnettiin jatkoa maalis-huhtikuussa toteutettujen seuranta-auditointien perusteella.

Finlog Audit Oy:n toteuttamissa auditoinneissa saatiin osoitus, että Mhy Etelä-Savon toimintajärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän standardin vaatimukset. ISO 9001 yhdistää laadunhallinnan strategiaan ja toiminnan suunnitteluun. Sertifikaatti on voimassa vuoteen 2024 saakka.

Mhy Etelä-Savon tavoitteena on tarjota paras asiakaskokemus toimialueemme metsänomistajille. Sertifioitu toimintajärjestelmä on tähän tavoitteen toteuttamiseen tärkeä työkalu, toteaa johtaja Petri Pajunen.

” Varsin suurta jäsenmäärää palvelevaa asiantuntijaorganisaatiotanne johdetaan erittäin hyvin. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo on rakentanut laadunhallintajärjestelmänsä entistä toimivammaksi. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon käytössä oleva laadunhallintajärjestelmä täyttää laadunhallintastandardin ISO 9001:2015 ja organisaation vaatimukset, samoin metsänomistajien vaatimukset sekä Metsäurakoinnin yhtenäisten auditointikriteerien vaatimukset. Aktiivisessa käytössä oleva järjestelmä johtaa organisaatiotanne tavoittelemassanne ja toteuttamassanne jatkuvassa kehittämisessä ja parantamisessa. Parannukset ja aktivoinnit ovat tuottaneet vuosien myötä entistä tehokkaamman ja vaikuttavamman järjestelmän vuosien myötä. Olette Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savossa tehneet moninaisia oikeita asioita laadunhallinnan ylläpitämiseksi ja sekä laadunhallintajärjestelmän että sen käytön jatkuvaksi parantamiseksi, toteaa Finlog Audit Oy:n ulkoinen auditoija Jussi Lukkari lausunnossaan”

Mhy Etelä-Savo toimii kymmenen kunnan alueella Etelä-Savossa. Yhdistys työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita 200 htv. Mhy Etelä-Savo tuottaa metsänomistajille puukauppaan, puunkorjuuseen, metsänhoitoon ja metsätilojen omistusjärjestelyihin liittyviä palveluja. Yhdistyksen liikevaihto on 16 milj. euroa.