Mhy Etelä-Savon hallitus valitsi puheenjohtajiston

16.1.2019

Mhy Etelä-Savon uusi hallitus kokoontui 16.1.2019 Mikkelissä. Hallituksen toimikausi on v. 2019-2020. Hallituksessa on kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Juha-Pekka Hannikainen Savonlinnasta ja varapuheenjohtajana Kaisa Ralli Sulkavalta.

Kuvassa vasemmalta Ville Rouhiainen, Esa Anttonen, Voitto Heikkilä, Juha-Pekka Hannikainen, Kaisa Ralli, Juha Pasonen, Pasi Häkkinen ja Janne Tarvainen.

Seuraavassa hallituksen jäsenten esittely ja arvio aktiivisuudesta metsänomistajana.

Esa Anttonen toimii kotitilallaan metsätalousyrittäjänä ja viljelee myös tilan pellot. Tila sijaitsee Kerimäen Louhella ja ostotilat noin kymmenen kilometrin päässä päätilasta.
Tilan metsissä tehdään hankinta- ja pystykauppoja sekä myydään jonkun verran polttopuuta, metsänhoitotyöt ja hankintapuut tekee poika Pauli.
Esa Anttonen on ollut Kerimäen mhy:n hallinnossa puheenjohtajana ja jäsenenä Itä-Savon ja Etelä-Savon hallituksissa.

Juha-Pekka Hannikainen on 59 -vuotias mv/maaseutuyrittäjä Savonlinnasta, jossa metsät myös sijaitsevat. Tavoitteena omien metsien hoidossa on tehdä uudistamis- ja metsänhoitotyöt, harvennukset ja muut hakkuut oikea-aikaisesti, jolloin metsien kasvukunto terveys ja tuottopotentiaali säilyvät mahdollisimman hyvänä. Juha-Pekka seuraa kaikkea metsään liittyvää keskustelua, lehtiä, tutkimusta yms. ja metsänomistajana kokee olevansa keskimääräistä aktiivisempi metsien hoitaja.

Voitto Heikkilä on metsänhoitaja. Vaikka hän on opiskellut metsänhoitajaksi, niin kiinnostus käytännönläheisiin töihin vei kuitenkin voiton. Voitto toimii metsä- ja maatalousyrittäjänä eli päätuotantosuunta on metsätalous. Metsät on FSC-sertifioitu ja maatalous on luomua. Lisäksi hän sahaa puuta siirrettävällä kenttäsirkkelillä. Voitto asuu Pertunmaalla, jossa sijaitsee kotitila ja vähän yli puolet metsistä, metsää on myös Mikkelissä.

Voitto työskentelee metsissään melko aktiivisesti ja tekee istutukset ja taimikonraivaukset sekä korjaa mahdolliset tuulenkaadot pääasiassa itse. Kotitilalta korjatuista tuulenkaadoista hän sahaa tukkipuut itse ja myy kuitupuut, jos niitä on tarpeeksi pientä kauppaa ajatellen. Meneillään oleva vaalikausi on Voitolle toinen metsänhoitoyhdistyksen valtuustossa. Ensimmäisellä kaudella hän oli hallituksen varajäsenenä ja kuluvalla kaudella on ollut jo ensimmäiset kaksi vuotta hallitustyöskentelyssä mukana varsinaisena jäsenenä.

Positiivisin odotuksin eteenpäin, koska metsäalalla tuntuu olevan tekemisen meininki, ja ison yhdistyksemme toiminta on saatu hyvin käyntiin. Nyt on tärkeää pitää palvelut ajan mukaisina ja kehittää niitä jäsenistön toiveiden mukaisiksi. Tässä työssä suurena apuna olisi jäsenten mielipiteet ja ajatukset. Niitä Voitto toivookin kuulevan, jotta palvelut saataisiin tuntumaan jäsenille sopivilta ja omilta. Myös jäsenistön ulkopuolelta olisi mielenkiintoista kuulla ajatuksia mahdollisesti puuttuvista palveluista ja sopivista toimintatavoista, Voitto vinkkaa.

Janne Tarvainen on koulutukseltaan metsänhoitaja, MMM.  Päivätyö on Ponsse Oyj metsäkoneiden vientimyynnissä. Janne on aktiivinen metsänomistaja, metsät ovat Enonkoskella ja koti on Kuopiossa, joten hän lukeutuu suureen kaupunkimetsänomistajien joukkoon. Hoitaa pääsääntöisesti metsänuudistukset itse ja taimikonhoitotöitä tekee aina kun ehtii. Metsästys ja riistanhoito ovat myös tärkeä kriteeri miten omia metsätiloja hoitaa.

Tärkeimpinä asioina Janne pitää: Ajallaan hoidetut taimikot ovat hyvän metsän hoidon perusta. Kemera-tuet kannattaa hyödyntää. Oikea aikaisten ensiharvennusten myötä varmistetaan metsälle hyvä arvokasvu ja järeytyminen. Puuston järeydyttyä myös lumituhot saadaan minimoitua.

Nykyään näkee huolestuttavan paljon hakkuualoja, joissa metsän uudistaminen on jäänyt luonnon armoille. Nopea metsänuudistaminen ja maanmuokkaus päätehakkuun jälkeen helpottaa myös tulevaisuuden taimikonhoitoa. Janne on suosinut viime aikoina ainoastaan kääntömätästystä maan muokkauksessa. Puuta myydessä puukaupat kannattaa aina kilpailuttaa. Mhy:n valtakirjakauppa on tähän hyvä ja tehokas työkalu.

Pasi Häkkinen on 42 -vuotias maa- ja metsätalousyrittäjä Haukivuorelta. Metsäalan koulutusta on: metsätalouden perustutkinto 93-95; Nikkarila, metsäkone/monitoimikone koulutus; Jämsänkoski sekä amk insinöörikoulutus 97-01; Nikkarila. Pasi on toiminut metsäalalla koneenkuljettajana sekä metsänhoitoyhdistys Haukivuoren alueneuvojana. Luottamustehtävissä toiminut Haukivuoren mhy.n hallituksessa/valtuustossa. MTK Etelä-Savon maaseutunuorissa ja nyt MTK Etelä-Savon johtokunnassa. Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta. Harrastaa metsästystä aina kun on mahdollista sekä on mukana sopimuspalokunta toiminnassa. Metsä merkitsee Pasille paljon. Se tarjoaa työtä, toimeentuloa sekä paikkaa rauhoittua ja harrastaa. Suomi nojaa edelleen ”puujalkoihin”.

Kaisa Ralli on maa-, metsä- ja matkailuyrittäjä Sulkavan Partalansaarelta. Metsiä on Sulkavalla ja Puumalassa.  Kaisa tekee puukauppaa vuosittain hankinta- ja pystykaupoin. Metsät ovat osa perheen toimeentuloa, joten tulovirran tulee olla säännöllinen, jotta niin metsiin kohdistuvat menot kuin eläkemaksut saadaan hoidettua. Metsien hoitotöissä Kaisa on itse aktiivisesti mukana.

Metsänhoitoyhdistys tarjoaa monipuolisia palveluita. Viime vuonna tilalle tehtiin mhy:n toimesta mm korjuupalvelua, ostettiin maanmuokkausta ja taimia. Kahden viimeisen vuoden aikana mhy:n metsäsuunnittelija on laatinut metsiimme uudet metsäsuunnitelmat.

Kaisa toivoisi kovasti kuitupuun hinnankorotusta, jotta metsien ensiharvennukset tulisivat varmasti hoidettua ja että se olisi metsäomistajille kannattavaa. Talven lumisten nietosten keskellä on hyvää aikaa jokaisen pohtia ehtiikö ensi kesän työt metsissä varmasti hoitamaan itse vai jättäisikö palvelupyynnön omalle metsätoimihenkilölle. Ja mietinnän paikka voisi olla myös olisiko nyt hyvä aika pohtia metsien siirtoa jo seuraavalle sukupolvelle.

Juha Pasonen työskentelee kesäajat rakennus - ja kattotöissä ja tekee talvella kotitilalla metsätöitä. Juha omistaa vaimon kanssa metsiä Hirvensalmella ja Mikkelissä. Oman arvionsa mukaan hän on melko aktiivinen metsänomistaja. Metsänhoitoyhdistysten hallinnossa hän on ollut luottamushenkilönä vuodesta 1997.
Mhy Etelä-Savo on yksi suurimmista yhdistyksistä Suomen metsäisimmällä kulmalla. Jos täällä emme pärjää, niin missä sitten?
Yhdistys palvelee kaikkiin metsäisiin asioihin liittyen jäsenkuntaa, vastaa markkinoiden haasteisiin ja toteuttamiseen.

Ville Rouhiainen on päätoiminen metsätalousyrittäjä ja lisäksi työskentelee lastensuojelun parissa. Koulutukselta yhteisöpedagogi AMK ja lisäksi suorittanut metsämestarin erikoisammattitutkinnon.
Metsät sijaitsevat kotikunnassa Juvalla. Ville on aktiivinen metsänomistaja. Istutukset ja raivaukset tekee pääosin itse, puukaupat kilpailuttaa.
Osallistuu alan tapahtumiin ja koulutuksiin aktiivisesti. Myös harrastukset ovat metsäisiä.
Ville sanoo, että elävänsä metsästä sekä taloudellisesti että henkisesti.
Odottaa innolla toista hallituskautta ja haluaa olla etunenässä ajamassa metsänomistajien etuja.