Mhy Etelä-Savolle ISO 9001 -laatusertifikaatti

10.4.2018

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savolle on myönnetty ISO 9001:2015-standardin mukainen laatusertifikaatti. Sertifioitu toimintajärjestelmä kattaa metsätaloutta palvelevan toiminnan. Mhy Etelä-Savon toiminta täyttää myös metsäurakoinnin yhtenäiset auditointikriteerit.

Finlog Audit Oy:n tammikuussa toteuttamassa auditoinnissa saatiin osoitus, että mhy Etelä-Savon toimintajärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän standardin vaatimukset. ISO 9001 yhdistää laadunhallinnan strategiaan ja toiminnan suunnitteluun. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta kerrallaan.

Metsänomistajille ja yhteistyökumppaneille tuotettujen palvelujen sekä toiminnan sisäinen laatu ovat mhy Etelä-Savolle tärkeitä asioita. Auditoinnissa selvitettiin yhdistyksen toimintajärjestelmän ja toiminnan tila ulkopuolisen ammattilaisen toimesta. Auditoinnilla ja sertifioinnilla osoitamme asiakkaille ja sidosryhmille, että organisaatiomme toimintajärjestelmä täyttää kansainväliset vaatimusstandardit ja jatkuva kehittäminen ja parantaminen ovat keskeinen osa yhdistyksen toimintaa.

ISO 9001 on maailman tunnetuin standardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Sertifikaatti on näyttö laadusta ja halusta kehittää yrityksen toimintaa, siksi se tarjoaa kilpailuetua. ISO 9001 uudistui syksyllä 2015. Uusitussa standardissa painottuu laadunhallintajärjestelmän suunnittelun ja käytön kokonaisvaltaisuus suhteessa toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Päätöksenteon lähtökohdaksi on nostettu riskilähtöisyys.

Sertifioitu toimintajärjestelmä on yhä useampien isompien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden vaatimus asiakkaan valitessa palvelun tarjoajia, toimittajia tai kumppaneita. Sertifiointi lisää luottamusta tuotteen ja palvelun vaatimusten mukaisuuteen ja asiakasvaatimusten täyttämiseen. Sertifikaatti osoittaa myös yhteistyökumppaneille yhdistyksen olevan luotettava ja järjestelmällisesti laatuaan parantava toimija.

Mhy Etelä-Savo toimii kymmenen kunnan alueella Etelä-Savossa. Yhdistys työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita 200 htv. Mhy Etelä-Savo tuottaa metsänomistajille puukauppaan, puunkorjuuseen, metsänhoitoon ja metsätilojen omistusjärjestelyihin liittyviä palveluja. Yhdistyksen liikevaihto on 15 milj. euro

 

 

Lisätietoja

Petri Pajunen                                             
johtaja                                                       
p. 040 7766212                                           
petri.pajunen@mhy.fi                                   

Harri Huupponen 
asiakkuuspäällikkö
p. 044 5550481
harri.huupponen@mhy.fi