Mhy Etelä-Savo ja MTK Savonlinnan seutu sai Vuoden Helmi palkinnon

17.4.2019

MTK:n yhdistysten Vuoden Helmi -palkinto MTK Savonlinnan
seudun ja MHY Etelä-Savon järjestämälle Koululaisten maa- ja metsätalouspäivälle

MTK Savonlinnan seutu ja MHY Etelä-Savo järjestivät 4.9.2018 maa- ja metsätalouspäivän
kaikille MTK Savonlinnan seudun toiminta-alueen 4-luokkalaisille. 

Silvaniemen tilalla vieraili yhteensä 320 koululaista ja opettajaa.

Metsätalouden saloihin tutustuttiin seuraamalla metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon sopimusyrittäjä Pasi Silvennoisen metsäkoneella työskentelyä. Metsuri Mikko Oikari kertoi metsurin työstä, esitteli metsurin työvälineitä ja varusteita sekä näytti kuinka raivaussahalla raivataan taimikkoa. Paikalla olivat myös mhy:n metsäammattilaiset Vesa Laukkanen, Katri Ihalainen, Sanna Hakolahti ja Maarit Jordan-Valtonen kertomassa metsänhoidosta ja istutuksesta. Lisäksi lapsille kerrottiin puun käytöstä ja biotalouden uusista tuotteista.

Maatilarastilla lapset pääsivät tutustumaan monipuolisesti eri maaseudun ammatteihin, jotka liittyvät lypsykarjan pitoon. Tilan isäntä Tuomas Silvaniemi kertoi tilastaan ja eläinlääkäri Taru Hirvonen ja lampuri Otto Makkonen omasta työstään. Maidontuotannon asiantuntija Liisa Heinonen havainnollisti mitä ja miten paljon lehmät syövät ja tuottavat maitoa.

Perustelut Vuoden Helmelle
Tapahtuma oli hyvin organisoitu ja esimerkillinen MTK-MHY-yhteistyö. Lisäksi tapahtuma oli tehty pitkälti talkootyönä ja suunnitteluun oli käytetty paljon aikaa. Päivän järjestelyt toimivat erittäin hyvin. Tapahtumalle on aidosti ollut tarvetta ja sille toivotaan jatkoa. Mukaan oli saatu myös monia ulkopuolisia sponsoreita. Oppilaat ja opettajat olivat innoissaan ja he saivat paljon tietoa tämän päivän maatilasta ja maatilan töistä.

- Koululaisvierailuja järjestää toki moni muukin yhdistys, mutta hyvät järjestelyt tekevät tästä helmen, valintaraadin jäsen Kaisa Pihlaja summasi.

Hakemuksia tuli yhteensä yhdeksän, joista raatiin kuuluneet Jaakko Halkilahti, Matti Heikkilä ja Kaisa Pihlaja valitsivat voittajan.