Mhy Etelä-Savo ja Mhy Kangasniemi-Pieksämäki yhdistyvät

08.4.2021

 

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon ja Kangasniemi-Pieksämäen valtuustot ovat päättäneet 8.4.2021 pitämissään valtuuston kevätkokouksissa yhdistymisestä. Fuusio toteutetaan 1.1.2022.

Valtuustot pitävät tärkeänä turvata toimialueensa metsänomistajille monipuoliset paikalliset metsäpalvelut ja huolehtia metsänomistajien etujen ajamisesta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Vahva rooli puumarkkinoilla ja puukaupan kilpailun ylläpitämisessä ovat metsänhoitoyhdistyksen tärkeimpiä tavoitteita. Puukaupan toimeksiantoihin perustuva puukaupan kilpailutus sekä katkonnan ja korjuun valvonta ovat yhdistysten edunvalvonnallisia kärkituotteita.

Metsäasiantuntijoiden ja palvelutoimistojen verkosto pidetään laajana, joka takaa metsänomistajille vahvan palvelutason ja hyvän asiakaskokemuksen. Palvelut saa jatkossa myös uuden OmaMetsä -verkkopalvelun kautta. Sijaisjärjestelyt ovat toteutettavissa kaikissa toimenkuvissa, joka vähentää riskiä palvelutuotannon haavoittuvuudesta.

Metsänomistajilla on käytettävissään jatkossa entistä laajemmat erikoispalvelut mm. omistusjärjestelyihin, metsäkiinteistökauppaan, metsäsuunnitteluun ja metsäteiden rakentamiseen liittyen.

Isommassa yhdistyksessä toimintoja saadaan tehostettua ja päällekkäisiä toimintoja karsittua. Ison yhdistyksen vaikuttavuus nähdään vahvempana valtakunnallisessa päätöksenteossa. Tiedotus metsänomistajien suuntaan tehostuu yhdistyskoon kasvaessa.

Mhy Etelä-Savo toimii fuusion jälkeen 12 kunnan alueella, jotka ovat Enonkosken, Hirvensalmen, Joutsan (pl. Leivonmäki), Juvan, Kangasniemen, Pertunmaan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueet sekä Mikkelin (pl. Ristiina ja Suomenniemi), Pieksämäen ja Savonlinnan kaupunkien alueet. Yhdistyksen kotipaikka on Juva.

Yhdistyksellä on yhteensä 19 palvelutoimistoa, jotka sijaitsevat Anttolassa, Enonkoskella, Haukivuorella, Hirvensalmella, Joutsassa, Juvalla, Jäppilässä, Mikkelissä, Kangasniemellä, Kerimäellä, Pertunmaalla, Pieksämäellä, Punkaharjulla, Puumalassa, Rantasalmella, Savonlinnassa, Savonrannalla, Sulkavalla ja Virtasalmella.

Yhdistyksen alueella on 19 200 yksityismetsänomistajaa, joiden metsäpinta-ala on 743 000 ha. Yhdistyksellä on lähes 12 000 jäsentä, jotka omistavat metsää 487 000 ha.

Toimialueen yksityismetsien kestävä hakkuusuunnite on 4,7 milj. m3. Liikevaihto on yli 20 milj. euroa.

Mhy Etelä-Savo työllistää metsureita, yrittäjiä ja toimihenkilöitä lähes 300 henkilötyövuoden verran. Toimihenkilöiden määrä on 85.

Vuoden 2024 loppuun saakka valtuuston koko on 53 jäsentä ja hallituksen koko yhdeksän jäsentä. Seuraavalla valtuustokaudella vuodesta 2025 alkaen valtuuston koko on 45 jäsentä ja hallituksen koko seitsemän jäsentä.

Lisätietoja:

Juha-Pekka Hannikainen                      
Hallituksen pj                                      
Mhy Etelä-Savo                                    
p. 040 5472 794                                  

Ville Häkkinen
Hallituksen pj
Mhy Kangasniemi-Pieksämäki
p. 040 701 8377

Petri Pajunen                                       
johtaja                                               
Mhy Etelä-Savo                            
p. 040 7766 212                                      

Ismo Kallio        
toiminnanjohtaja                
Mhy Kangasniemi-Pieksämäki          
p. 040 580 1030