Metsien ilmastohyödyt tuplana talteen

01.11.2018

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPPC:n tuorein raportti muistuttaa jälleen ilmaston lämpenemisen uhkakuvista ja kiirehtii toimia muutoksen hidastamiseksi. Tässä yhteydessä on esitetty myös kysymys, miten Etelä-Savon metsätaloudessa tulisi toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi.

Metsät ovat tärkeässä roolissa ilmastokysymyksessä ja niihin liittyy suuria mahdollisuuksia. Mitä enemmän metsämme kasvavat, sitä enemmän ne sitovat hiiltä. Siksi onkin erittäin tärkeää huolehtia metsien terveydestä ja hyvästä kasvukunnosta. Vuonna 1970 Etelä-Savon metsien kasvu oli noin 5,5 milj. m3/v. Metsänparannustoiminnan ja hyvän metsänhoidon ansiosta Etelä-Savon metsien kasvu on kohonnut ennätykselliseen tasoon, 9,0 milj. m3/v. Talouskäytön kannustamana Etelä-Savon metsät sitovat nyt hiiltä vuosittain enemmän kuin koskaan aiemmin.  Jos metsätalous on kannattavaa, metsien kasvua on mahdollista lisätä myös tulevaisuudessa. Sellainen yhtälö ei ole mahdollinen, että metsänomistajat panostavat kasvun lisäykseen tuottaakseen puuta ilman sen hyödyntämismahdollisuuksia.

Tärkeä kysymys on, miten tämä metsien kasvu hyödynnetään. Etelä-Savon metsien hakkuut ja kokonaispoistumat ovat olleet kasvua pienempiä noin 50 vuoden ajan. Tämä merkitsee sitä, että metsävarat ja hiilivarasto ovat kasvaneet tällä aikajaksolla 125  milj. kuutiometristä 180  milj. kuutiometriin. Jatkuva puuvaraston kasvattaminen metsiin ei ole kuitenkaan pitkän päälle kestävä ratkaisu. Lopulta metsien kasvu heikkenee metsien ikääntyessä ja hiili alkaa vapautua luonnon poistuman kautta puuston riutuessa ja kuollessa. Lisäksi hyönteistuhot ja metsäpalot yleistyvät vääjäämättä ja näissä tapauksissa hiiltä vapautuu jälleen suuria määriä.  Viime vuonna pääsimme Etelä-Savon hakkuissa ensimmäisen kerran vuosikymmeniin kestävän hakkuusuunnitteen tasolle. Suunnitteen ylittäminenkään yksittäisinä vuosina ei ole uhka hiilen sitomiselle, kunhan pidemmän aikavälin tarkastelussa hakkuut ja kestävä hakkuusuunnite ovat tasapainossa.

Ilmaston muutoksen torjunnassa tarvitaan muitakin toimenpiteitä kuin puuston kasvun lisääminen. Fossiilisten öljy- ja kivihiilipohjaisten raaka-aineiden käyttöä tulee korvata ilmastoystävällisellä puulla.  Tämä merkitsee esimerkiksi puurakentamista betonirakentamisen sijaan, puupohjaisia massoja muovin sijaan, biopolttoaineita öljypohjaisten sijaan, liukosellua polyesterikuitujen sijaan, puuhaketta kivihiilen sijaan jne.  Mahdollisuuksia on paljon ja ne ovatkin nyt nopeassa kehitysvaiheessa.

Etelä-Savon metsillä on Suomen maakunnista kaikkein suurin merkitys niin taloudelle kuin ympäristöllekin. Metsien mahdollisuudet kannattaa kotiuttaa ilmaston muutoksen torjunnassa tuplana: Lisää kasvua/puunkäyttöä hiiltä sitoen ja vähemmän päästöjä korvaamalla fossiilisia raaka-aineita puulla.  Sanomattakin on selvää, että metsien kestävä hyödyntäminen edellyttää myös intensiivistä huolenpitoa ympäristöstä ja luonnosta.

Timo Leskinen, kenttäjohtaja
MTK Metsälinja (Etelä-Savo)