Metsävaratieto – perusta metsän tulevaisuuden suunnittelulle

17.6.2020

Metsävaratieto kertoo mitä metsässä kasvaa ja kuinka paljon. Tietoa tarvitaan, kun katsotaan tulvaisuuteen ja suunnitellaan mitä metsälle tehdään. Metsäsuunnitelman hakkuu ja hoitotoimenpide-ehdotukset perustuvat kerättyyn metsävaratietoon. Samoin metsän arvon määritys eli tila-arvio. Metsävaratiedon keruumenetelmiä kehitetään nyt aktiivisesti ja teknologista kehitystä pyritään viemään jatkuvasti eteenpäin. Perinteisesti tieto on kerätty jalan. Miten metsävaratieto kerätään tulevaisuudessa?

Ilmassa surisee - Metsävaratietoa dronella
Metsänhoitoyhdistys testaa ensi kesän aikana metsävaratiedon keräämistä lennokin eli dronen avulla. Uudella menetelmällä tavoitellaan tehokkuutta ja tarkkuutta metsävaratiedon keruuseen. ”Kehityksessä on hyvä olla mukana ja samalla testaamme, mitä kaikkea aineistosta saa irti. Myös menetelmän tarkkuus kiinnostaa,” kertoo Mhy Mänty-Saimaan alueella metsäsuunnittelua tekevä Auli Ylikoski. ”Metsäsuunnittelua voidaan ehkä saada nykyistä kustannustehokkaammaksi ilman, että laatu kärsii”, Auli jatkaa. Metsänhoitoyhdistys haluaa selvittää, mikä uusista metsävaratiedon keruutavoista hyödyttää metsänomistajaa eniten. Vielä dronen keräämä data ei kuitenkaan tee kumisaappaita täysin tarpeettomiksi.

Drone kerää dataa laserkeilaamalla
Droneen on kiinnitetty tiheäpulssinen laserkeilain. Dronen avulla laserkeilattu data mahdollistaa yksinpuintulkinnan. Yksinpuintulkinta tarkoittaa, että jokaista puuta tarkastellaan erikseen. Tarkkojen kolmiulotteisten aineistojen avulla puuyksilöt voidaan tunnistaa ja mitata sekä arvioida niiden keskeisiä ominaisuuksia. Puukohtaisesta datasta saadaan selville muun muassa metsikön yksittäisten puiden pituus, läpimitta, puulaji, rungon tilavuus ja sijainti metsässä. Kun metsässä kasvavat puut tunnetaan, voidaan aineiston perusteella laskea metsikkökuvioille keskeiset tunnusluvut, kuten puuston tilavuus tarkemmin.

Tulevaisuudessa kotisohvalta omaan virtuaalimetsään?
Dronen avulla kerätystä aineistosta voidaan visualisoida 3D-virtuaalimetsä. Dronella kerätty aineisto muistuttaa läheisesti oikeaa metsää. Tulevaisuudessa kotisohvalta käsin voidaan käydä omassa metsässä virtuaalisesti. Virtuaalimetsässä käyminen voi helpottaa myös metsänhoidon suunnittelua. Esimerkiksi puuston tiheyden havainnollistaminen auttaa harvennustarpeen arvioinnissa. Puuston latvusten koskettaminen toisiaan kertoo harvennustarpeesta niin virtuaalimetsässä kuin todellisessakin.

Uusi kehitys on Mhy Mänty-Saimaan toiminnanjohtajasta Suvi Kokkolasta kiinnostavaa. Hän näkee dronella kerätyn datan hyödyntämisessä mahdollisuuksia. ”Pisteparveen perustuva kuvaus mahdollistaa metsän mallinnuksen ja voisin kuvitella sen kiinnostavan ainakin niitä metsänomistajia, joilla ei ole mahdollisuutta päästä fyysisesti metsään. Oma metsä virtuaalisena olisi hieno juttu,” Suvi sanoo. Tavoitteena oleva metsävaratiedon tarkentuminen palvelee myös metsän arvosta kiinnostunutta metsänomistajaa.

Tiina Salminen
Metsänomistajien palvelutoimisto

Kuva: Tapio Auvinen