Metsäteiden tukitasot nousemassa

15.3.2018

Metsäteiden tukitasot nousemassa

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut asetusmuutoksen,
joka nostaa metsäteiden perusparannuksen ja uusien metsäteiden
tukea eteläisessä ja keskisessä Suomessa.
Esityksen mukaan tukea saisi eteläisessä Suomessa metsätien
perusparannukseen 50 % (nyt 35 %) kokonaiskustannuksista.
Uuden metsätien tekemisen tuki olisi eteläisessä Suomessa
30 prosenttia (nyt 20 %) kokonaiskustannuksista.

Asetusmuutos on parhaillaan lausunnolla.
Ministeriö arvioi, että muutos voisi tulla voimaan ensi kesäkuun alusta;
parhaimmillaan toukokuun puolessa välissä.