Metsätalouden tuet muuttuvat ensi vuonna – Nyt voi jo tehdä ennakoivaa suunnittelua

etela-savo

Tiedote. Julkaistu: 11.10.2023
Suomen metsäkeskus – Finlands skogscentral

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, korvaa kemera-tukijärjestelmän ensi vuonna. Metka-tukien haku avautuu 1.3.2024. Moniin metkassa tuettaviin töihin vaaditaan toteutussuunnitelma. Nämä työt voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt toteutussuunnitelman ja tukihakemuksen. Ennakoivaa suunnittelua maastossa voi kuitenkin tehdä jo nyt ennen metka-lain voimaantuloa ja haun avautumista.   

Uusien metsätalouden tukien haku avautuu ensi vuoden maaliskuussa. Toteutussuunnitelman vaativiin töihin tukihakemuksen voi jättää siis 1.3.2024 alkaen. Metkassa terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelman laadinta, suometsän vesiensuojelutoimenpiteet ja piennartiet, metsätieverkoston ylläpito, kulotus ja tuki metsäluonnon hoitoon vaativat toteutussuunnitelman. Nämä työt voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt suunnitelman ja tukihakemuksen. 

Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea ei sen sijaan tarvitse enää uudessa kannustejärjestelmässä hakea ennakkoon, vaan tuki haetaan vasta töiden toteuttamisen jälkeen. Taimikon ja nuoren metsän hoitotyöt voi aloittaa heti, kun metka-laki on tullut voimaan. Tukihakemuksia voi jättää 1.3.2024 alkaen Metsäkeskukseen. Tukea ei voi saada vuoden 2023 puolella tehtyyn työhön.  

Töitä voi markkinoida ja suunnitella ennakkoon jo nyt

Monien metka-töiden valmistelun voi aloittaa jo tänä vuonna. Esimerkiksi kulotusta varten voi suunnitella leimikon, valita poltettavat säästöpuut ja toteuttaa hakkuun ennakkoon jo vaikkapa nyt loppuvuoden aikana. Kulotustukihakemuksen voi kuitenkin tehdä vasta 1.3.2024 alkaen ja kulotuksen voi aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt töiden toteutussuunnitelman ja tukihakemuksen.  

Myös muita suunnitelman vaativia töitä ja ympäristötukisopimuksia voi markkinoida metsänomistajille, etsiä sopivia kohteita maastossa ja tehdä ennakoivaa suunnittelua jo nyt.  

Tiekuntien kokouksia voi pitää ja valmistella tiesuunnitelmia, ja varsinaisten tietöiden suunnitteluun ja toteutukseen voi myöhemmin hakea metka-tuen. Metkassa metsätiehankkeissa sovelletaan Metsätehon vuonna 2017 päivitettyä metsätieohjeistoa, eli uusi normisto on huomioitava jo tiehankkeiden suunnitteluvaiheessa. 

Metka-hakemusten käsittely alkaa vaiheittain ensi vuonna

Metka-tukihakemusten käsittely alkaa vaiheittain ensi vuoden aikana. Ensimmäisenä Metsäkeskus voi käsitellä taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen tukihakemuksia ja maksaa tukia 1.3.2024 alkaen. Ympäristötuen ja tiehankkeiden hakemusten käsittely ja tukien maksu alkaa ensi vuoden huhtikuun aikana ja luonnonhoito- ja kulotushankkeiden kesäkuussa. Suometsän hoidon tukihakemusten käsittely pyritään avaamaan ensi kesän aikana. 

Metka-lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella vahvistetaan myös eri työlajien tarkemmat tukiehdot ja tukitasot. Asetus vahvistetaan todennäköisesti loppuvuonna 2023. 

Lue lisää metkasta metsäkeskuksen sivuilta.

Metsäkeskuksen tehtävänä on edistää kestävää metsätaloutta ja alan elinkeinoja sekä neuvoa metsänomistajia metsien ja metsäluonnon hoidossa ja hyödyntämisessä. Metsäkeskus myös kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä ja valvoo metsälainsäädännön noudattamista. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. 

Ajankohtaista

 1. Luonnonhoidon asiantuntemusta metsänhoitoyhdistyksestä

  Luonnonhoidon asiantuntemusta metsänhoitoyhdistyksestä

  Etelä-Savo

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo palvelee metsänomistajia jatkossa entistä paremmin myös metsäluonnonhoitoasioissa. Enonkoskelainen Miia Suhonen hoitaa jatkossa luonnonhoitohankkeita koko toimialueella.

  Lue lisää
 2. Puumarkkinakatsaus kesäkuu 2024

  Puumarkkinakatsaus kesäkuu 2024

  Etelä-Savo

  Puun hintatasot ovat nousseet voimakkaasti, mutta ovatko hinnat oikeasti korkealla?

 3. Apulanta-metsä syntyi Rantasalmelle

  Apulanta-metsä syntyi Rantasalmelle

  Etelä-Savo

  Aurinkoinen ja lämmin sää suosi, kun lauantaina 18.5. Rantasalmella sijaitsevalle 1,8 hehtaarin palstalle istutettiin miltei 3000 koivuntaimea talkoovoimin. Minusta kasvaa puu - meistä kasvaa metsä!

2024 © Metsänhoitoyhdistykset