Metsänomistajat haluavat hoitaa metsiään itsenäisesti ja vastuullisesti

20.9.2018

Metsänomistajat haluavat itse päättää metsiensä metsänkäsittelystä ja hakkuutavasta. Vaikka metsäluonnon monimuotoisuutta voi turvata ilman ylimääräisiä kustannuksia, yli puolet metsänomistajista tekisi niin, vaikka se vähentäisikin metsätaloudesta saatavia tuloja. Tämän kertoo metsänomistajille suunnattu Metsätutka-kysely. 

Miltei kaikki metsänomistajat (91% vastaajista) haluavat vapaasti päättää omien metsiensä metsänkäsittelymenetelmästä ja hakkuutavasta.  

Kyselyyn vastanneista metsänomistajista 52 prosenttia, eli lähes 330 000 metsänomistajaa, jos kyselyn tulokset yleistetään, on valmis tinkimään ainakin vähän metsätilansa taloudellisesta kannattavuudesta metsien tuottamien muiden hyötyjen takia. Ainoastaan 15% ei ole valmis tinkimään lainkaan metsiensä taloudellisesta tuloksesta. 

Eniten metsänomistajilla on valmiutta tinkiä metsiensä taloudellisesta tuloksesta metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, maisema-arvojen säilyttämiseksi sekä metsien monikäyttömahdollisuuksien varmistamiseksi. Myös vesistöjen suojelemiseksi sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ollaan valmiita tinkimään metsätilan taloudellisesta kannattavuudesta.   

Kysely antaa selkeän tuen nykyiselle, vuodesta 2014 lähtien voimassaolleelle metsälaille, missä metsänomistajan valinnanvapautta metsien käsittelyyn liittyen lisättiin. - Metsänomistajat haluavat vapautta, mutta toimivat samalla äärimmäisen vastuullisesti ja osaavat huomioida toiminnassaan metsien tuottamat monet arvot, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä elo-syyskuun vaihteessa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 552, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Vastausten virhemarginaali on +/- 4,2 prosenttia 95 prosentin luottamusvälillä. Suomessa on Luonnonvarakeskuksen metsätilarakennetilaston mukaan 632 000 metsänomistajaa ja 347 000 vähintään kahden hehtaarin metsätilakokonaisuutta. 

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Agri Oy 

Lisätietoja:  
Tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, MTK puh. 040 351 7978 
Metsäjohtaja Juha Hakkarainen, MTK puh. 0400 870 867