Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuuston syyskokouksen tiedote 19.12.2022

etela-savo

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuusto piti syyskokouksen Mikkelissä 19.12.2022. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten tulevan vuoden toimintasuunnitelma, budjetti ja jäsenmaksut.

Kotimaisen puun kysyntä kasvussa

Hallituksen puheenjohtaja Kaisa Ralli totesi kotimaisen energiapuun kysynnän kasvaneen voimakkaasti. Metsänomistajia kannustetaan käyttämään tilanne hyväksi ja huomioimaan hakkuissa nuorten metsien kohteet. Taimikonhoitojen määrät tulisi saada kasvuun, jotta tulevat hakkuumahdollisuudet turvataan. Tulevan vuoden yhtenä valtakunnallisena tapahtumana toteutetaan Metsämarssi, jonka teemaksi on suunniteltu taimikonhoitoa.

Vuoden 2023 hakkuumääriin arvioidaan Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan 7 % kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna. Tähän vaikuttavat kotimaisen puun kasvava kysyntä tuontipuumäärien pudottua merkittävästi. Erityisesti kuitupuun kysyntä on kasvussa. Mhy Etelä-Savon toimialueen yksityismetsänomistajille arvioidaan yli 200 milj. euron puukauppatuloja ensi vuonna, toteaa johtaja Petri Pajunen

Metsänhoitoyhdistyksen rooli puukaupassa on keskeinen. Yhdistyksen tavoitteena on mahdollisimman suuri kilpailutettavan puun määrä, joka on kaikkien metsänomistajien yhteinen etu. Puunmyyntisuunnitelmien tavoitteena on 2,2 milj. m3 ja yhdistyksen toimesta kilpailutettavien toimeksiantokauppojen tavoitteena 1,1 milj. m3. Yhdistyksen korjuupalvelun määräksi arvioidaan 480 000 m3, joka sisältää ainespuun ja energiapuun toimitukset.

Taimikonhoitomääriin haetaan kasvua. Taimikonhoitojen ja ennakkoraivausten tavoitteena on 5800 hehtaaria. Metsänviljelymäärät ovat vahvalla tasolla vilkkaasta puukauppavuodesta johtuen. Metsätilan omistusjärjestelyihin liittyvien palveluihin kysynnän odotetaan pysyvän vahvana.

Valtuusto vahvisti tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Vuoden 2023 budjetissa liiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 19 milj. euroa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita 280 htv.

Edunvalvonta entistä tärkeämpää

MTK:n Metsänomistajat -linjan kenttäpäällikkö Hannu Ripatti esitelmöi metsäedunvalvonnan ajankohtaisista asioista. EU:ssa sekä kotimaassa metsäedunvalvonta on osoittanut jälleen tärkeän merkityksensä, joka jäsenmaksuilla mahdollistetaan. Viimeisimpänä edunvalvontatyössä ovat näkyvästi esillä olleet luonnonsuojelulain uudistus ja ennallistamisasetus. Vahvan vaikuttamistyön ansiosta laista poistetut kaksi pykälää olisivat avanneet tulevaisuudessa polun laajojen metsäalueiden käytön rajoituksille ilman korvauksia. Arvioiden mukaan kyseessä oli miljardien eurojen metsänomistajien omaisuuserästä. Vaikutus metsänomistajalle olisi tullut tulevaisuudessa viranomaistoimintojen kuten kaavoituksen ja luvituksen kautta, mutta todennäköisesti myös puumarkkinan kautta. Tätä ei voitu hyväksyä ja tämän eteen järjestössä tehtiin vaikuttamistyötä menestyksekkäästi.

Etua jäsenille

Jäsenmaksuksi päätettiin 83 – 323 euroa pinta-alasta riippuen. Jäsenmaksut sisältävät MTK:n edunvalvontamaksun 21 euroa. Voimakkaasta inflaatiosta huolimatta muutosta nykyiseen tapahtuu vain eurolla edunvalvontamaksun osalla.

Yhdistyksen jäsenille palveluiden hinnat ovat alhaisempia. Muita keskeisiä jäsenetuja metsäedunvalvonnan lisäksi ovat maksuton puunmyyntisuunnitelma ja PEFC-metsäsertifiointi, oma metsäasiantuntija, metsäkäynnit, neuvonta metsäasioissa, kolme jäsenlehteä, Maaseudun Tulevaisuudet metsänomistajanumerot, MTK:n tuottama Mainio-lehti sekä metsänomistajatapahtumat. Metsänomistajilla on lisäksi käytettävissään maksutta OmaMetsä-verkkopalvelu, johon on rekisteröitynyt jo yli 35 000 käyttäjää. Näiden etujen lisäksi jäsenille on tarjolla runsaasti valtakunnallisia jäsenetuja ja alennuksia moniin tunnettuihin kauppaliikkeisiin. Nämä edut löytyvät osoitteesta www.mtkhankinnat.fi. 

Mhy Etelä-Savon hallitus valittiin toimikaudelle 2023-2024


Mhy Etelä-Savon hallitukseen valittiin seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet

Hallitus                                                         

Kaisa Ralli (Sulkava), varalla Ville Rouhiainen (Mikkeli)
Juha-Pekka Hannikainen (Savonlinna), varalla Janne Tarvainen (Kuopio)
Juha Pasonen (Hirvensalmi), varalla Jussi Laitinen (Joutsa)
Esa Martikainen (Juva), varalla Olli Pitkänen (Rantasalmi)
Kari Turunen (Enonkoski), varalla Voitto Heikkilä (Pertunmaa)
Noora Ruuth (Mikkeli), varalla Merja Kuuramaa (Enonkoski)
Olavi Kietäväinen (Puumala), varalla Antti Rantalainen (Mikkeli)
Jouko Frilander (Pieksämäki), varalla Jussi Kolehmainen (Pieksämäki)
Taina Pietarinen (Kangasniemi), varalla Tapani Nykänen (Kangasniemi)

Lisätietoja:
Kaisa Ralli                                                                     
puheenjohtaja                                                               
p. 0400 845 925 

Petri Pajunen
johtaja
p. 040 7766 212                                                          

Ajankohtaista

 1. Harvennusten korjuujälki metsänhoitosuositusten mukaiseksi

  Harvennusten korjuujälki metsänhoitosuositusten mukaiseksi

  Etelä-Savo

  Harvennusten korjuujäljen metsänhoitosuositusten mukaisuus on puhuttanut viime aikoina. Mitkä seikat hyvään korjuujälkeen vaikuttavat ja miten taataan laadukas työ jatkossa? Kysymyksiin vastaa Mhy Etelä-Savon puheenjohtaja Kaisa Ralli ja johtaja Petri Pajunen tiedotteessaan.

  Lue lisää
 2. Mhy Etelä-Savon hallitus vuosille 2023-2024

  Mhy Etelä-Savon hallitus vuosille 2023-2024

  Etelä-Savo

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon hallitus järjestäytyi kokouksessaan 13.1.2023. Hallituksen kokoonpano säilyi samana edellisvuoteen nähden. Samoin puheenjohtajisto jatkaa tehtävissään myös tänä vuonna.

 3. Puumarkkinakatsaus tammikuu 2023

  Puumarkkinakatsaus tammikuu 2023

  Etelä-Savo

  Puumarkkinatilanne näyttää erinomaiselta alkaneelle vuodelle. Puulle on kysyntää, sillä uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä. Erityisesti harvennushakkuiden toteuttamiselle on tässä markkinatilanteessa kova kysyntä.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset