Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo hakee 1 – 2 puunkorjuuyrittäjää läntiselle toimialueelleen

10.5.2021

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo hakee 1 – 2 puunkorjuuyrittäjää läntiselle toimialueelleen

Urakoitsija vastaa puunkorjuusta kokonaisurakointina. (Teko ja ajo)

Puunkorjuumäärä vuodessa on 15 000 – 25 000m3/sopimus

Kohteet sijoittuvat mhy:n läntiselle alueelle, pääsääntöisesti Mikkeli-Hirvensalmi-Pertunmaa. Kohteita on satunnaisesti myös mhy:n toimialueen ulkopuolella.

Sopimuskausi alkaa viimeistään alkusyksystä 2021

Sopimuskauden pituus on 2 vuotta + optio.

Ainespuun korjuun lisäksi korjuuseen tulee energiapuuta. Energiapuun korjuuseen on oltava valmius.

Koneissa on oltava tai valmius ottaa käyttöön Woodforce järjestelmä.

Tilaajavastuu- ja sertifiointiasiat tarkistetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista

Valinnat tehdään neuvottelumenetelmällä. Tarjouksenpyytäjällä on oikeus hyväksyä / hylätä saadut tarjoukset.

Asiasta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteys asiakkuuspäällikkö Vesa Väänäseen 31.5.2021 mennessä. Puh 0400 754 252 sposti: vesa.vaananen@mhy.fi