Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo aloittaa energiapuun toimitukset Alva-yhtiöille Jyväskylään

13.9.2020

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ja Alva-yhtiöt ovat sopineet energiapuun toimituksista Jyväskylään. Alva on Jyväskylän kaupungin omistama energia- ja vesiyhtiö.

”Alvan tavoitteena on lisätä bioenergian käyttöä tulevina vuosina. Energiapuu on oleellisena osana Alvan CO2-vapaata tuotantoa ja hiilineutraaliutta 2030-luvulla. Lisäksi haluamme suosia kotimaista ja toimitusvarmaa tarjontaa puujakeiden osalta”, kertoo Alva-yhtiöiden polttoaineen hankintapäällikkö Marko Salonen.

”Mhy Etelä-Savo on merkittävä maakunnallinen toimija energiapuun korjuussa. Meillä on paljon toimituskohteita omassa ja naapurimaakunnissa. Sopimus mahdollistaa nuoren metsän hoidon ja harvennusmäärien kasvattamisen. Laaja toimialue ja aktiivinen roolimme puunkorjuussa antavat tärkeää toimitusvarmuutta sopimuskumppaneille. Alvan tavoitteet suosia kotimaisia puujakeita kasvavassa määrin kuulostaa metsänomistajien suuntaan hyvältä”,
toteaa mhy Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen.

Jyväskylään toimitettavat jakeet ovat pääsääntöisesti harvennushakkuista korjattua karsittua rankaa. Toimitukset käynnistyvät kuluvan syksyn aikana. Määrät ovat tuleville vuosille nousevia. Puuta toimitetaan Keljonlahden laitokselle sekä Muurameen terminaaliin.

Energiapuulla on laajemminkin kasvavaa kysyntää, joka on erinomainen asia. Tähän vaikuttavat energialaitosten investoinnit, turpeen ja kivihiilen osuuden väheneminen polttoaineena sekä päätehakkuiden pienempi määrä