Metsäkiinteistökauppa käy Etelä-Savossa

17.4.2020

Metsäkiinteistöjen kysyntä jatkuu vahvana Etelä-Savossa. Voi hyvin sanoa, että nyt on myyjän markkinat. Metsätilat.fi palvelu on ostajien keskuudessa saanut suuren suosion. Siihen on montakin syytä. Kohteiden tiedot ovat luotettavia ja ostajat luottavat palvelussa esitettyyn aineistoon. On tärkeää, että metsäkiinteistön välittäjä on metsäalan ja kiinteistökaupan ammattilainen. Myyjä ja ostajakandidaatit voivat olla huolettomin mielin. Tilanne kiinteistökaupassa on sama kuin puukaupassa. Kilpailuttaa kannattaa. Kysynnän iso kuva kannattaa hyödyntää kohdetta myytäessä. Ostajia on paljon liikkeellä ja tämä näkyy tehtyjen tarjousten määrässä. Metsätilat.fi palvelu perustuu yleensä suljettuun aikarajalliseen tarjouskilpailuun. Tällä voidaan varmistaa myyjälle paras hinta – mutta samalla antaa myyjän päättää kenen kanssa kauppoihin ryhtyy.  

Viime aikoina on puhuttanut rahastojen ja muiden sijoittajatahojen tulo mukaan metsätilakauppaan. Se kertoo siitä, että metsässä nähdään tuottomahdollisuutta, kun muut sijoitukset ovat jopa miinusmerkkisiä. Rahaston kautta sijoittavat näkevät metsässä mahdollisuuksia pitkällä jänteellä. Rahastojen metsänhoidostakin on kuultu monenlaisia uhkakuvia. Kaikilla on kuitenkin voimassa sama metsälaki. Myyjä ratkaisee aina, kenelle haluaa myydä.

Korkotason on ennustettu pysyvän matalalla pidemmän jakson ja sekin rohkaisee tekemään metsän ostoa. Korkomarkkinoista kertoo sekin jotain, että esim. Tanskassa pankit myönsivät asuntolainoja miinuskorolla. Aika näyttää, mihin maailma rahamarkkinoilla menee Koronan vaikutuksesta.

Viime aikoina hiilensidonnasta on noussut keskustelua. Metsänomistajat ovat hiilensidonnan sankareita. Hiilensidonnallekin on alkanut syntyä markkinoita ja monet tekevät toimia hiilensidonnan lisäämiseksi esim. lannoittamalla tai suometsien hoidolla. Hiilensidonnan lisääminen osaltaan houkuttelee sijoittajia, koska maailmalla on paljon kompensaatiota vaativia teollisuudenaloja. Yksityiset ihmisetkin haluaisivat kompensoida lentämistä tai muuten hiilekästä elämäntapaansa.

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon Metsätilat.fi kiinteistövälityksen ammattilaiset tekivät vuonna 2019 vuonna 151 metsätilakauppaa. Keskimääräinen hehtaarihinta oli 4791 euroa/ha. Keskimääräinen myyntiaika metsätilalla on 41 päivää.

Hyviä kauppoja toivottaen,

Harri Huupponen
kehittämispäällikkö MhyP Oy/
toimitusjohtaja Metsätilat.fi Palvelut Oy