Metsäasiantuntija on metsänomistajan luottohenkilö

18.2.2021

Metsäasiantuntija on metsänomistajan luottohenkilö

Metsäasiantuntijan rooli vaihtelee tilanteen mukaan. Ammattiapua ja neuvoja annetaan pyydettäessä, mutta makkaranpaistoonkin löytyy tarvittaessa kaveri.

Savonlinnalainen Kaisu Silvaniemi luottaa metsänhoidossa metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijapalveluihin. Savonlinnan eteläistä aluetta hoitava metsäasiantuntija Vesa Laukkanen on tuttu ammattilainen niin Silvaniemen Moinsalmi-tilalla Moinsalmella kuin Kaisu Silvaniemen ja hänen sisarustensa yhdessä omistaman Koitterniemi-tilan metsissä Nikaniemellä.

Nyttemmin Silvaniemien sukutila Moinsalmella on jo siirtynyt Kaisu ja Timo Silvaniemen pojan, Tuomaksen nimiin, mutta Vesa Laukkanen on edelleen tuttu toimija molemmilla tiloilla.

— Vesa on luottomies meille ollut aina. Isän kuoleman jälkeen 15 vuotta sitten Vesa tuli myös kuolinpesän metsäasioiden hoitoon mukaan, Kaisu muistelee.

— Isäni oli hoitanut metsiä paljolti omatoimisesti ja meille lapsille eivät välttämättä kaikki metsänhoitoon liittyvät asiat olleet tuttuja.

Kun perikunnan metsätilan rajat oli käyty metsäasiantuntijan kanssa läpi, alettiin miettiä, miten metsänhoitoa viedään eteenpäin. Kaikille kuolinpesän osakkaille oli alusta asti selvää, että tila pidetään sisarusten omistuksessa ja sen hoitoa jatketaan aktiivisesti. Hakkuu- ja hoitotarpeita löytyikin jo heti ensimmäisillä metsäkäynneillä.

— Kotitilani pellot oli istutettu koivulle ja Vesa sanoi jo ensimmäisen kerran tilalle tullessaan, että tässä pitää tehdä ensiharvennus. Lähdimme siitä sitten suopalstalle ja ensimmäisen ojan yli mentyämme Vesa sanoi, että tässä on sitten kiireellinen kuusikon harvennus. Mietin, että tätäkös tämä sitten on, Kaisu naurahtaa.

Vaikka kotitilan metsissä oli usein tullut käytyä marjassa ja sienessä, ei metsänhoito välttämättä ollut sattunut silmään. Vesa Laukkanen muistelee, että melkein joka kuviolla löytyi jotakin tehtävää. Lähes puolet tilasta oli ollut käsittelemättä - luonnollisesta syystä. Sisäjärven rantoja mukaileva tila jakaantui käytännössä kahteen osaan liki ylipääsemättömän suoalueen kahden puolen.

— Käymättömän suon takana oli sellaisia liki satavuotiaita metsiä. Ensimmäinen urakka olikin tien teko suon yli, että puut saatiin pois, Vesa muistelee.

Kuolinpesää hoidetaan nykyisin verotusyhtymänä, ja puukauppaa on tehty säännöllisesti. Kaupoissa on ollut apuna metsänhoitoyhdistys ja Vesa Laukkanen. Leimikot on kilpailutettu ja Kaisu ja sisarukset ovat olleet tyytyväisiä tuloksiin.

Yhtymän tavoitteena on ollut aktiivinen metsätalous ja metsälön pitäminen kasvukuntoisena. Vanhimpia kuvioita on uudistettu ja metsän hoito on ollut suoraviivaista.

— Kuviorakennetta on pyritty selkiyttämään. Aluksi kuviorajat olivat epäselviä, mutta hakkuiden myötä kuviot ovat alkaneet löytyä, Vesa Laukkanen sanoo.

Kaisu kertoo, että alkuvuosina sisarukset tekivät vuosittain talkoita metsänhoidossa, jolloin tehtiin hakattavien kuvioiden ennakkoraivausta ja hoidettiin taimikoita.

— Syksyisin pidimme semmoisen raivausviikon, jonka aikana teimme porukalla töitä metsässä. Meillä saattoi olla neljäkin raivaussahaa töissä. Nyt ikää on tullut kaikille, ja raivaukset ja taimikonhoidot on teetetty jo yhdistyksellä, Kaisu sanoo.

Aktiivinen metsänhoito on tuonut tulosta yhtymän osakkaille. Turhat metsänhoitokeskustelujen ääripäät on jätetty omaan arvoonsa ja metsässä on keskitytty tehokkaaseen toimintaan.

Vesa Laukkanen sanoo, että vaikka hakkuita on tehty lähes vuosittain, on tilan puustopääoma silti pysynyt lähes samansuuruisena. Istutukset on tehty heti päätehakkuun jälkeen, joten tyhjäkäyntivuosia ei metsäkuvioilla ole ollut.

— Ja se on hyvä, että Vesa uskaltaa sanoa, jos hinta on huono eikä puuta kannata myydä. Sitten odotellaan, Kaisu Silvaniemi sanoo.

Vesa Laukkanen tuntee tilan hyvin, ja hän on kiertänyt hoitoa tarvitsevat kuviot vuosittain. Nyt hoitotoimet järjestyvät jo käytännössä puhelinsoitolla.

— Ja sitten mennään makkaranpaistoon, nauraa Kaisu.

Sisarusten metsätila on melko tyypillinen Vesa Laukkasen asiakas, tosin tavallista puustoisempi ja sen myötä hoitotoimiakin on tehty ehkä keskimääräistä enemmän. Yhdessä asiassa poiketaan kuitenkin selvästi keskimääräisestä.

— Makkaranpaistoa näiden metsässä on tavallista useammin, Vesa nauraa.

Teksti ja kuvat:
Matti Turtiainen/ toimittaja


Vesa Laukkanen (oik.) tuntee Kaisu Silvaniemen (vas.) ja hänen sisarustensa yhtymän metsät kuin omat taskunsa. Mhy:n korjuupalvelun Ville Suomalainen on tuttu konekuski niin Moinsalmella kuin Nikaniemelläkin.
 


Kaisu Silvaniemi luottaa metsänhoitoyhdistyksen palveluihin. Jäsenyys metsänhoitoyhdistyksessä on ollut itsestään selvää.
 


Aktiivinen metsänhoito tuo tulosta, sanovat Kaisu Silvaniemi ja Vesa Laukkanen. Myyntipinoon kertyy puuta lähes vuosittain.