Metka korvaa metsätalouden kemera-tukijärjestelmän vuonna 2024

etela-savo

Uutta metsätalouden kannustejärjestelmää koskeva laki on vahvistettu 19.1.2023. Uusi kannustejärjestelmä, metka, tulee korvaamaan nykyisen kemera-tukijärjestelmän vuonna 2024. Kemera-hakemuksia voi toimittaa Metsäkeskukseen 1.10.2023 saakka.

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, korvaa nykyisen kemera-tukijärjestelmän vuonna 2024. Kannustejärjestelmällä tuetaan yksityismetsien aktiivista ja oikea-aikaista hoitoa, luonnonhoitoa ja metsätieverkon ylläpitoa.  

Uuden metka-lain voimaantulo edellyttää Euroopan komission hyväksyntää. Voimaantulon ajankohdasta säädetään hyväksynnän jälkeen valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteena on, että laki tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa vuoden 2029 loppuun.  

Metsänhoidon kemera-tukea on hyvin käytettävissä vuodelle 2023 

Nuoren metsän hoitoon, terveyslannoitukseen, suometsän hoitoon ja metsäteiden tekemiseen tarkoitettua kemera-tukea ollaan valtion budjetissa varaamassa vuodelle 2023 yhteensä 47,5 miljoonaa euroa. Tämä on lähes kolmanneksen enemmän kuin tukien käyttö oli vuonna 2022. Metsäluonnon vapaaehtoiseen suojeluun ja luonnonhoitoon on käytettävissä 17,5 miljoonaa euroa.  

– Metsänhoitotöissä tärkeintä on tehdä ne ajallaan. Kemera-tukea on nyt vielä mahdollista saada niin sanottuihin rästikohteisiin eli taimikkoa järeämpiin kohteisiin ja pienpuun korjuuseen. Tuet kannattaakin käyttää tehokkaasti metsien hoidon hyväksi, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.  

Suomen metsäkeskus voi myöntää nykyisen kemera-lain mukaisia tukia vuoden 2023 loppuun saakka, mutta hakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen viimeistään 1.10.2023. Hankkeiden toteutusaika ilmenee hankkeen hyväksymispäätöksestä ja myönnettyjä kemera-tukia voidaan maksaa vuoden 2026 loppuun saakka.   

Uudessa metsätalouden kannustejärjestelmässä nuoren metsän hoidon tukea haetaan työn toteuttamisen jälkeen eikä ennakkosuunnitelmaa tarvitse tehdä. Metka-tuki edellyttää, että metsänhoitotyö on aloitettu vasta lain voimaantulon jälkeen. Nuoren metsän hoidon metka-tukea ei siis voi saada vuoden 2023 puolella tehdylle työlle. 

Lisätietoja metka-kannustejärjestelmästä on Metsäkeskuksen sivuilla

Lisätietoja: 
Yrjö Niskanen 
hankehallinnon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 065 3863 
yrjo.niskanen@metsakeskus.fi  

Aki Hostikka 
rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 406 8987 
aki.hostikka@metsakeskus.fi

Ajankohtaista

 1. Löytyykö Sinun metsästäsi energiaa?

  Löytyykö Sinun metsästäsi energiaa?

  Etelä-Savo

  Kylmyys tulee ensi talvenakin. Tarvitsemme energiapuuta lämmitykseen. Tarjoa korjuupalveluumme energiapuu- ja harvennuskohteita!

  Lue lisää
 2. Mhy:n logo

  Puhelinvaihteemme on kiinni perjantaina 10.3.

  Etelä-Savo

  Puhelinvaihteemme on kiinni perjantaina 10.3.

 3. Puumarkkinakatsaus maaliskuu 2023

  Puumarkkinakatsaus maaliskuu 2023

  Etelä-Savo

  Puukaupan ajoittamisella on suuri merkitys metsänomistajalle. Erittäin merkityksellistä on kyetä turvaamaan metsänomistajan puukaupan oikeusturva puukaupan sopimusehtojen ja korjuun valvonnan avulla.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset