Linjanvarsimetsiä harvennetaan sähkökatkosten ehkäisemiseksi

06.8.2018

Järvi-Suomen Energia ja Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo ovat päättäneet toteuttaa yhteistyössä 20 kV johtoalueen vierimetsähoidon kokeiluhankkeen. Hanke toteutetaan syksyllä Mikkelissä Kokkosenlahden seudulla.

Hankkeen tavoitteena on vähentää ennakoivasti sähkönjakelun häiriöitä. Kokeiluhankkeessa poistetaan harventamalla ensisijaisesti riukuuntuneita ja linjalle lumen alla helposti taipuvia runkoja noin 10 metrin metsäkaistaleelta johtoaukean molemmin puolin. Tarvittaessa poistetaan myös riskipuita, esimerkiksi linjaan päin kallistuneita runkoja.

Hanke perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen sekä sähköyhtiön kanssa. Harvennuksessa noudatetaan Tapion metsänhoitosuositusten mukaisia ohjeita.

Mikäli kokeilun tulokset ovat positiivisia, laajennetaan toimintaa koskemaan koko Järvi-Suomen Energian toimialuetta ja kehitetään menetelmää hankkeesta saatujen kokemusten perusteella.

Hankkeesta tiedotetaan tarkemmin ja kokeiluhankkeen alueen metsänomistajia lähestytään henkilökohtaisesti alkusyksyn aikana.