Kirjanpainajien parveilulle ihanteelliset olosuhteet

23.5.2018

Kirjanpainajien parveilulle ihanteelliset olosuhteet – laissa säädetyt varoajat eivät ehkä riitä

Tiedote. Julkaistu: 17.05.2018, 09:00
Luonnonvarakeskus

Toista viikkoa jatkuva lämpöaalto on taannut kuusen merkittävimmälle tuhohyönteiselle, kirjanpainajalle, ihanteelliset parveiluolosuhteet Etelä-Suomessa. Kirjanpainajan parveilu alkaa, kun ilman lämpötila saavuttaa +18 °C astetta.

Kirjanpainaja lisääntyy kannan ollessa normaali tuoreessa kuusipuutavarassa ja tuulenkaadoissa. Se aiheuttaa merkittäviä tuhoja syömällä kuusen tyvitukin alueelta kuorta ja nilaa. Jos kanta pääsee nousemaan epidemiatasolle, kirjanpainaja voi iskeytyä myös eläviin terveisiin pystypuihin.

Metsätuholain määräajat vähimmäisvaatimuksia

Kuluvan vuoden lämmin kevät on nopeuttanut kirjanpainajan parveilua kahteen aiempaan kevääseen verrattuna. Todennäköisesti metsätuholaissa säädetyt aikarajat vaurioituneiden puiden poistamiselle eivät ole tänä kesänä riittäviä, vaan kirjanpainajat ehtivät aikuistua ennen niitä ainakin osassa Etelä-Suomea.

Metsätuholain määräajat ovat vähimmäisvaatimuksia, ja puut on hyvä poistaa jo ennen viimeistä mahdollista päivämäärää. Metsätuholaki edellyttää, että kaadettu kuusipuutavara ja tuulen kaatamat kuuset on kuljetettu pois metsästä viimeistään 15.7. Salpausselän eteläpuolella, 24.7. Väli-Suomessa ja 15.8. Kainuussa ja Lapissa.

Kirjanpainajatuhoja voidaan ehkäistä pitämällä kuusikot terveinä ja elinvoimaisina uudistamalla ne ajoissa ja suosimalla lehtipuita sekapuina. Tehokkain kirjanpainajan torjuntakeino on kuusipuutavaran ja yli 20 kuusen tuulenkaatoryhmien poisto metsistä. Lämmin kesä parantaa kirjanpainajien lisääntymismenestystä ja heikentää kuusen kestävyyttä. Näistä syistä johtuen metsänomistajien on syytä tarkkailla varttuneiden kuusikoidensa kuntoa.

Luonnonvarakeskus seuraa kirjanpainajakannan kokoa feromoniseurannalla Etelä-Suomen alueella 32 kohteessa yhteistyössä Etelä-Karjalan, Mänty-Saimaan, Etelä-Savon, Päijät-Hämeen, Päijänteen ja Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistysten kanssa.

Lisätietoa

Erikoistutkija Heli Viiri, puh. 0295323126, heli.viiri@luke.fi