Etelä-Savon yhteismetsän osakaskunnan kokous 19.4.2018

20.4.2018

Etelä-Savon yhteismetsän osakaskunnan kokous pidettiin Juvalla 19.4.2018.

Jari Piirainen jatkaa hoitokunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Vesa Kankkunen Juvan kunnasta. Muut hoitokunnan jäsenet ovat Aila Korhonen ja Harri Huupponen.

Kokouksessa käytiin läpi yhteismetsän ensimmäisen toimintavuoden vuosikertomus, tilinpäätös sekä vuoden 2018 budjetti ja toimintasuunnitelma. Yhteismetsän veroetu verrattuna yksityiseen metsänomistajaan todettiin merkittäväksi. Yhteismetsän veroprosentti on 26,5 %, progressiota ei ole. Ensimmäiseltä toimintavuodelta verohyöty yhteismetsälle oli noin 11 000 euroa.

Etelä-Savon yhteismetsässä on pinta-alaa tällä hetkellä 715 ha ja uusia tila-arvioita on tilattu liittämistä varten. Yhteismetsästä on tulossa uusi esite ja nettisivut ovat valmisteilla.

Yhteismetsän toiminnan todettiin lähteneen tehokkaasti liikkeelle ja odotettua nopeammin. Tavoitteet olivat täyttyneet hyvin.

Hoitokunnan pj Jari Piirainen kertoo Etelä-Savon yhteismetsän kuulumisia la 9.6.2018 klo 11.35 Saimaa Stadiumilla järjestettävässä Metsä Rokkaa -tapahtumassa.

Lisätietoja Etelä-Savon yhteismetsästä saat omalta metsäasiantuntijaltasi tai Harri Huupposelta p. 044 555 0481 harri.huupponen@mhy.fi