Strandman Jaana, Perussuomalaiset

1.Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?

Metsät ovat Suomen ilmastopolitiikan selkäranka. Mielestäni tulee laatia myös energiastrategia. Uutta metsätalouden kannustejärjestelmä koskeva laki on vahvistettu tämän vuoden alussa. Kannustejärjestelmä tukee yksityismetsien aktiivista ja oikea-aikaista hoitoa, luonnonhoitoa ja tieverkon ylläpitoa. Metsänhoidon kemera-tukea on hyvin käytettävissä tänä vuonna ja ne kannattaa käyttää .Talousmetsien harvennukseen kannustaminen, jolloin tukkipuun kasvu nopeutuu. Metso-ohjelman kriteerien löysentäminen vapaaehtoisessa metsien suojelussa. Metsälain päivittäminen.Muutetaan metsäsertifikaatteja niin, että hakkuiden yhteydessä jätettävät säästöpuut kootaan isommiksi kuvioiksi. Metsänhoidon liittyvät arvonlisäverot tulee tarkastella uudelleen.

2.Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä? 

Tarvitsemme tuulivoimaa tulevaisuudessa energiamuotona. Metsänomistajan tulee saada realistinen ja oikeudenmukainen  kertakorvaus menettämästään maa-alueesta. Vaihtoehtona tulee voida olla myös vuosivuokramahdollisuus.

3.Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja? 

Metsätalouden osuus Suomen bruttokansantuotteesta on 4%, mutta vientialana ja työllistäjänä ala on tärkeä. Metsäteollisuuden viennin arvo oli vuonna 2021 14 miljardia euroa eli viidennes Suomen tavaraviennistä. Metsäteollisuuden innovaatioiden tukeminen ja jalostusasteen ja -arvon nosto Etelä-Savossa tärkeää. Metsäasiat tulee säilyttää kansallisessa päätöksenteossamme. Toimi- ja budjettivallasta siirtoa Euroopan unionille ei tule hyväksyä esim. Ennallistamisasetus. Metsälakimme tulee tarkastella uudelleen. Lainsäädännön tulee olla mahdollistava ja sen tulee kannustaa puuraaka-aineen tarkkaan hyödyntämiseen tuotteina, puunjalostuksessa, viennissä ja metsäteollisuuden sivujakeina. Suomessa tulee olla edellytykset puupohjaisten tuotteiden ja metsäteollisuuden sivuvirtojen jatkojalostamiselle, sekä metsäteollisuuden tuotteiden viennille.

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset