Naukkarinen Satu, Kokoomus

1.Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?

Mielestäni kolme keinoa ovat tärkeimmät. Ensinnäkin poimintahakkuun suosiminen. Näin poistetaan isoimmat ja vaurioituneet puut säilyttäen säästöpuut. Lisäksi tehdään max 0,3 ha pienaukkohakkuita. Tällä olisi positiivinen vaikutus pohjaveden pintatasoon, ja näin vähennettäisiin metaanipäästöjä. Toinen keino on lisätä talousmetsissä lahopuun ja säästöpuiden määrää, jota PEFC-sertifikaattikin jo määrittää. Kolmas keino on puutuhkalla, joka ei sisällä typpeä, tuhkalannoitus. Tuhkalannoitus lisää puun kasvua jopa 30-40 vuoden ajan, ja näin ollen lisää hiilensidontaa ja auttaa kansantaloudellista kasvua. Ymmärrän kyllä, että aukkohakkuu on vanhassa metsässä paikallaan, ja kasvaahan uusi metsä nopeasti tilalle, ja sitoo muutaman vuoden kuluttua jo enemmän hiiltä, kuin elinkaaren lopussa oleva metsä. Joten hyvä tilannekohtainen suunnittelu, ja ajallaan tehdyt toimenpiteet ovat kaiken a ja o.

2.Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä? 

Metsänomistajille tulisi luoda turva koskien omaa omaisuutta ja sen hallintaa, ja säätä siitä laki. Metsätalousyrittäjä tulisi muutenkin saada samalle tasolle muun yrittäjyyden kanssa. Koen epätasa-arvoiseksi esimerkiksi sen, että metsän omistaja ei voi käyttää arvonlisäverotuksessa alarajahuojennusta. Pienen metsäpalstan omistajana tulot ovat joka tapauksessa pienet, ja huojennus auttaisi. Maa-alueiden pakkolunastuksiin ei metsänomistajaa pitäisi velvoittaa. Samoin päätöksenteko pitäisi pitää edelleen Suomessa, eikä EU päättäjien käsissä.

3.Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja? 

Maa- ja metsätalousministeriön 2022 tehdyn tutkimuksen mukaisesti suojelussa oli 12,6 % metsä- ja kitumaata. Myös Luonnonvarakeskus ja jopa Greenpeace ovat päässeet saman kokoluokan tuloksiin. Tämä on mielestäni hyvä tulos. Metsätalous on suomalaisille erittäin tärkeä elinkeino, ja sen vuoksi toivon, että saamme asian ymmärtävät päättäjät eduskuntaan. Metsä tuo työtä ja toimeentuloa suomalaisille. Metsänomistajien tärkeää työtä pitää arvostaa, ja kannustaa esimerkkinä Metso-ohjelma. Näin itsekin olen saanut Pohjois-Jaalaan perustettua luonnonsuojelualueen. Uskon, että uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja on mahdollisuus kehittää, kun teemme työtä metsän arvostuksen nostamiseksi. Usein metsäasioista nähdään vain jokin vääristynyt näkökulma, joten oikeaa tietoa pitää saada mahdollisimman monelle hyvien päätösten tueksi.

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset