Montonen Sanni, Kokoomus

1.Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?

-  Koulutuksella ja tutkimustyöllä. Riittävä tiedon jakaminen metsänomistajille takaa hyvän metsänhoidon ja voidaan auttaa näin myös ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Hyvin hoidettu metsä on parempi, kuin hoitamaton.

2.Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten
tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä?


-  Maanomistajan tulee saada oikeudenmukainen korvaus ja mikäli kyse on vielä tuottavasta metsämaasta, pitäisi tämä huomioida myös pidemmällä tähtäimellä tai vaihtoehtoisesti ostaa korvaavat maa-alueet maanomistajalle tilalle. Tuulivoiman tuomien pakkolunastusten tulee tuottaa myös tuottoa maanomistajalle, eikä rapistaa omaisuudensuojaa.

3.Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja?

- Jalostusasteen nosto uusien innovaatioiden keinoin. Kansainvälisellä tasolla lainsäädännön tulisi keskittyä niihin maihin missä hakkuita ja metsän käyttöä ei valvota eikä metsää juuri uudisteta (vrt brasilia ym). Kestävyyden varmistaminen kansallisella tasolla ja vapaaehtoisen sertifioinnin keinoin.

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset