Liikanen Veli, Vihreät

1.Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?


Mitä pitkäikäisemmiksi metsät kasvavat, sitä paremmat ovat metsänhoidon vaikutukset ilmastolle ja luonnolle. Tällä hetkellä monia metsiä hakataan liian nuorina, mikä näkyy paikoin myös laadukkaan puuaineksen puutteena sahoilla. Meillä Kaakkois-Suomessa hakkuut ovat olleet useana vuonna niin korkeat, että ne heikentävät myös tulevaisuuden puuntuotantoa. Valtion mailla arvokkaita metsiä on siirrettävä suojeluun ja Metsähallituksen tulostavoitetta höllennettävä. Yksityisomisteisissa metsissä tulisi entistä useammin ohjata jatkuvan kasvatuksen ja monimuotoisten hoitomenetelmien käyttöön. Myös metsälakia olisi syytä uudistaa. 


2.Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä? 


Välttämättömistä pakkolunastuksista on maksettava asiallinen korvaus. Turhia lunastuksia pitäisi hillitä ottamalla käyttöön maankäytön muutosmaksu, joka hillitsisi myös metsäkatoa. 


3.Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja? 


Ympäristönsuojelu tarkoittaa tulevaisuuden hyvinvoinnin ja työpaikkojen suojelemista. Työtä ja ympäristöä ei tarvitse asettaa vastakkain. Terveellä pohjalla oleva talous vaatii ympäristön rajojen huomioon ottamista. 


Metsien ennallistamistoimet ovat usein kannattavia niin metsänomistajille kuin kyläyhteisöille. Mielestäni metsänomistajille pitäisi ryhtyä maksamaan korvausta pitkäikäisten metsien varastoimasta hiilestä. Vastaavasti teollisuuden puunkäytön tulisi näkyä päästömaksuissa silloin, kun tuotteet ovat kertakäyttöisiä tai muuten lyhytikäisiä. Tällainen markkinaohjaus voisi parantaa metsätalouden kannattavuutta ja aikaansaada samanlaisen positiivisen muutoksen kuin mitä energiateollisuudessa tällä hetkellä nähdään: uutta puhdasta teollisuutta. 


Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset