Kosonen Hanna, Keskusta

1.Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?

Metsänomistajien on tärkeää saada ajankohtainen tieto uusista hyvää metsänhoitoa vahvistavista menetelmistä. Parhaat kasvupaikalle sopivat taimet, lannoitusmenetelmät, harvennushakkuiden ja maan käsittelyn tavat esimerkiksi kehittyvät koko ajan ja siksi tiedon kululla on valtava merkitys. Edellä mainittuja keinoja edistää myös kohta kolmosen uudet markkinat. Metsäntutkimukseen on satsattava tulevaisuudessakin, jotta meillä on paras tieto käytössä.

2.Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä? 

Lunastuslaki tulisi uudistaa siten, etteivät pakkolunastukset olisi mahdollisia ja että lunastuskorvaukset olisivat oikeassa suhteessa menetetyn tuoton kanssa.

3.Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja? 

Kuluvalla hallituskaudella olen ollut vahvasti edistämässä vapaaehtoisen hiilensidonnan eli hiilinielumarkkinan kehittämistä sekä toisen yksityisen markkinan eli vapaaehtoisen kompensoinnin sääntelyn kehittämistä. Molemmilla markkinoilla on pian metsänomistajan mahdollista myydä hiiltä sitovia tai monimuotoisuutta ja luonnontilaa parantavia toimia yrityksille. Sääntelyä pitää edelleen kehittää molempien markkinoiden osalta, jotta markkinat oikeasti lähtevät käyntiin ja Metso -ohjelma saa monimuotoisuustyön rinnalle kilpailijan. Nämä ansaintakeinot toki asettavat puunmyynnin uuteen asetelmaan, mikä metsäteollisuusyritysten on otettava toiminnassaan huomioon.

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset