Järvinen Sami, Perussuomalaiset

1.Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?

Edistäisin hyvää metsänhoitoa Suomessa antamalla metsänomistajien itse päättää omien metsiensä hoidosta. Paras tieto siitä, kuinka hoitaa suomalaisia metsiä ei ole Brysselissä, vaan se on juurikin täällä Suomessa. Kyllä metsänomistajilla on motivaatio hoitaa hyvin ja kannattavasti omaisuuttaan. Yhdistykset, kuten Metsänhoitoyhdistys on hyvä toimija jakamaan tietoa hyvästä metsänhoidosta ja antamaan metsänomistajille neuvoja siitä.

2.Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä? 

En kannata tuulivoimaa. Maa-alueiden pakkolunastuksia en myöskään hyväksy tuulivoiman siirtolinjojen takia.Suomalaisten omaisuutta ja maa-alueiden omistusta tulisi kunnioittaa. 

3.Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja?

Suomen tulisi hidastaa tahtia, jolla se on hakeutumassa hiilineutraaliksi maaksi ensimmäisten joukossa maailmassa. Tämä käy suomalaisille kalliiksi ja vaikuttaa myös siihen, miten voimme hyödyntää metsiämme ja kehittää niitä markkinalähtöisiä ansaintamalleja. Suomen tulisi vahvistaa jatkossakin TKI-toimia ja hankkeita, joissa kehitetään puu-pohjaisia korkean arvon tuotteita. Tällöin puusta saataisiin Suomessa uusien, sekä kotimaassa valmistettujen tuotteiden kautta yhä parempi hinta kansainvälisillä markkinoilla. Näin luomme maahamme myös uusia työpaikkoja.

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset