Janhunen Katriina, Vihreät

1.Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?

Suomalainen luonto ja metsät ovat rikkaus, jota meidän tulee suojella. Suojelemalla kaikki valtion omistamat vanhat ja luonnontilaiset metsät voimme hillitä ilmastonmuutosta ja torjua luontokatoa. Meidän tulee vahvistaa hiilinieluja ja monimuotoisuutta myös talousmetsissä ja tukea rahallisesti metsänomistajien kestäviä ratkaisuja.

2.Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä?

Meidän tulee ottaa käyttöön maankäytön muutosmaksu. Tämän avulla voisimme minimoida metsäkatoa ja ilmastopäästöjä.

3.Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja?

Uskon, että Suomen ilmastotavoite on saavutettavissa samalla kun julkinen talous voidaan saada kuntoon. Myös edelläkävijyys ilmastoasioissa on etu, sillä tulevaisuudessa elinkeinoelämä ja yritysmaailma kukoistaa siellä, missä tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Huomioimalla ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden meidän metsätaloutemmekin menestyy entistä paremmin.

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset