Jaatinen Frans, Keskusta

  1. Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?

 Tiedottaminen ja metsänomistajien opastaminen metsänhoitoon tulee olemaan jatkossa yhä tärkeämpää, kun omistus siirtyy pikkuhiljaa kauemmaksi sieltä missä metsät fyysisesti sijaitsevat. Osa metsien omistajista ei ole välttämättä edes nähnyt metsiään koskaan, jos ne on peritty. On mielenkiintoista nähdä saako uusi METKA-tukijärjestelmä raivaukset taimikonhoitovaiheessa paremmin liikkeelle, kuin nykyinen Kemera-tuki. On tärkeää että tukiuudistuksesta informoidaan myös metsänomistajia riittävästi, että toteutukset pyörähtävät myös ripeästi liikkeelle. Taimikonhoito on taloudellisesti omistajalle kannattavaa ja myös ilmastonäkökulman kannalta merkittävää, sillä se kiihdyttää ainespuun kasvua huomattavasti. Meidän pitäisi vielä saada aidosti metsien omistajat mukaan hyötymään hiilinielujen tuomasta euromääräisestä hyödystä. Euro on paras konsultti tässäkin saamaan omistajat toimimaan.

2. Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä? 

 Meillä on kaksi eri vaikutuskeinoa, miten korvauksia voitaisi maksaa. Uudistamalla lunastuslaki vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, tai sitten omistajaohjauksen kautta. Lunastuslain uudistusta ei valitettavasti moni puolue tue. Keskusta on jäänyt nykyisessäkin hallituksessa sen asian kanssa yksin. Kuitenkaan nykyinen lunastuslaki ei kiellä maksamasta kunnollisia taksoja, mikäli halutaan toimia kuten olisi oikeudenmukaista. Harvoin esimerkiksi kuulee valituksia, kun puolustusvoimat lunastavat maata. Valtio omistaa 75% Fingridin osakekannasta ja voisi hyvin vaikuttaa tätä kautta.

3. Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja? 

Hiilinielujen euroistaminen ja korvausten maksaminen omistajille, TKI-investoinnit puun hyödyntämisen uusiin menetelmiin. On tärkeää pysyä innovaatioissa aallon harjalla kansainvälisestikin mitattuna, sekä metsien omistamisen hyödyt on saatava jakautumaan paremmin myös alkutuottajalle. Yksityisten henkilöiden verotus on saatava vähintään samalle tasolle yritysten ja rahastojen kanssa. Tämä nykyinen tilanne aiheuttaa vääristynyttä kilpailua ja rapauttaa meidän kotimaista omistusta. Verotus pitäisi olla ennemmin yksityisomistuksessa halvempaa, kuin yritysten kautta.

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset