Hotanen Jani, Liike nyt

1.Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?

Metsänhoito ja metsänhoidon suunnittelu tulee olla omissa käsissämme. Suomalaisilla on pitkä kokemus metsien hoidosta ja kestävistä hakkuutavoista. Uskon, että Suomalainen osaaminen ja tieto metsien käytöstä on parasta maailmassa. Osaamme ottaa huomioon ilmastoon liittyvät asiat ja tehdä metsätalous suunnittelua kestävältä pohjalta. EU ei siis tule määrätä metsiemme kohtalosta.

2.Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä? 

Tuulivoimalat vievät siirtolinjojen lisäksi runsaasti metsämaata. Lunastus tulisi perustua vapaaehtoisuuteen ja järkevään suunnitteluun. Tuulipuistot ovat rumia, osaltaan haittaavat myös ihmisten ja eläinten elämää, eivätkä ole ikuisia. En ole alan asiantuntija, mutta käsitykseni on se, että tuulivoima ei myöskään ole vieläkään kovin kustannustehokas ratkaisu. Vapaaehtoisuus ja sijoittelun tarkka harkinta avainsanoja.

3.Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja? Mieleen nousee verotus, joka on metsänomistajalle korkea. Metsä vaatii hoitoa ja ”satoa” korjataan hyvin harvoin, mutta siitä maksetaan kova hinta. Metsäsomistukseen ja kasvatukseen kuuluu kuitenkin isot riskit.  Riskitekijöitä on hirvieläimet, sääilmiöt ja hyönteistuhot. Niistä tulisi saada asianmukainen korvaus vahingon sattuessa.

EU ennallistamislaki ajankohtaisena mietityttää, koska iso osa metsäistä maata jää vesistöjen alle, mikäli ohjelma toteutuu.

Minusta kansallista päätöksentekoa pitäisi tehdä enemmän ja EU sanelupolitiikka asiassa, jossa olemme varmasti osaavia, tulisi torpata.

Kun metsänomistajat saavat pääosin päättä itse omistamistaan metsistä – silloin voi itse olla vaikuttamassa kannattavuuteen ja metsänhoidon mielekkyyteen.

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset