Häkkänen Antti, Kokoomus

1.Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?

Metsäpolitiikka ja menestyvä metsäteollisuus ovat Etelä-Savolle ratkaisevan tärkeitä. Kestävää metsätaloutta tulee puolustaa niin Euroopassa kuin kotimaassa. Kasvava ja hyvin hoidettu metsä on ilmastoteko jo itsessään. Metsän omistamisen ja kasvattamisen tulee olla kannattavaa ja vakaata. Taloudellisia kannusteita voidaan vielä vauhdittaa kasvun voimistamiseksi. Esimerkiksi tuhkalannoitus, taimikoiden hoitorästien paikkausta, päätehakkuiden jälkeisten istutusten nopeus ym ym.  

2.Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä? 

Omaisuudensuoja on koko länsimaiden yhteiskuntajärjestyksen perusta. Ympäristöpolitiikka haasta omaisuudensuojaa ja elinkeinovapautta monesta suunnasta. Vasemmistohallitus on taas rapauttanut omistusoikeuden suojaa, eikä ole vienyt tarvittavia uudistuksia eteenpäin. Aikanaan oikeusministerinä laadin jo valmiiksi lunastuslain korvauksia korottavan lakiesityksen. Keskustan neuvottelija Kimmo Tiilikainen kaatoi hankkeen asettumalla pakkolunastajien puolelle, eikä kansalaisen omaisuudensuojan puolelle. Tuo laki on vietävä ensi vaalikaudella maaliin, jotta omaisuuden riistämisestä ja tuottavan metsämaan lunastamisesta saa oikeudenmukaisen markkinahinnan.

3.Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja? 

Tarvitaan laaja ohjelma, mutta tässä pääpiirteitä. 1) Metsätalouden puolustaminen Euroopassa ja kotimaassa jokaisen ympäristösäännöksen kohdalla 2) metsä- ja biotalouden kilpailukyvyn ja Suomeen investoimisen edellytykset 3) omistamisen ja sijoittamisen oikeudellinen suoja ja taloudelliset kannusteet kuntoon.

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset