Anunti-Virta Mirja, Kokoomus

1.Kasvava ja hyvinvoiva metsä sitoo tutkitusti hiiltä ja auttaa näin ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Millä keinoilla edistäisit hyvää metsänhoitoa Suomessa?

-Suomessa hyvä metsänhoito lähtee taimikoiden hyvästä hoidosta

-Maanmuokkaus tulee tehdä myös hyvin, jotta taimet kasvavat. Tutkimuksen mukaan jalostettu puun siemen kasvaa paremmin

-Metsien monimuotoisuutta tulee pitää yllä kasvattamalla monipuolisesti eri puulajeja

-Harvennukset tulee mitoittaa oikein, puuta on osattava jättää riittävä määrä pystyyn. Kuten myös avohakkuissa tulisi jättää tietty runkomäärä pystyyn

-lannoituksen mahdollisuudet; esim. tuhkalannoitus suomaalla ja typpilannoitus harvennuksen jälkeen

2.Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin perusta on rakentunut metsänomistajien metsistä ja metsien ylisukupolvisesta hyödyntämisestä. Vihreän siirtymän hankkeiden mukanaan tuomat maankäytön muutokset kuten tuulivoiman siirtolinjojen tarvitsemien maa-alueiden pakkolunastukset rapauttavat suomalaista omaisuudensuojaa. Mitä tälle tulisi tehdä? 

-omaisuudensuoja tulee turvata

-yhteisymmärrykseen tulee pyrkiä metsänomistajan ja rakentajan kesken

-omistetusta maasta tulee saada vähintään käypä korvaus

-EU-tasolla edunvalvonta

3.Suomi on edelläkävijä kestävässä kehityksessä. Kuinka turvaisit sen, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa omistaa metsiä ja kehittää uusia markkinalähtöisiä ansaintamalleja? 

-jatketaan metsien hyvää hoitoa kuten tähänkin asti

-metsä on edelleen hyvä sijoituskohde

-edusvalvontaa tulee tehostaa EU:n tasolla

-uusia innovaatioita puun yhä monipuolisemmaksi jalostamiseksi tulee kehittää

-kestävä hakkuu ja sen mahdollisuudet

-jatkojalostuksessa lingiinin mahdollisuudet kun EU direktiiviä ei tiukenneta; mustan lipeän poltosta tulee sähköhyötyä ja lämpöenergiaa, lisäksi lingiiniä on povattu grafiitin korvaajaksi – akkuteollisuus, myös mukana mm. kalusteiden komposiittirakenteissa, lääketeollisuudessa

-suomalainen puu on tiheää ja esim liimapuu omaa erittäin hyvän lujuusluokituksen – vientiä Japaniin

-metsien kestävän hoidon apuun FSC-sertifiointi

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2023 © Metsänhoitoyhdistykset