Jäsenmaksut 2021

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Pohjanmaan valtuuston päättämät jäsenmaksut vuodelle 2021,
jäsenmaksu perustuu rekisterissä olevaan metsäpinta-alaan:

Metsäpinta-ala  alle 10 ha  10-19,9 ha 20-49,9 ha   50-99,9 ha 100 ha tai enemmän
Mhy:n jäsenmaksu 36 60 90 120 150
MTK:n edunvalvontamaksu * 18 18 18 18 18
Kokonaisjäsenmaksu 54 78 108 138 168

Edunvalvontamaksu peritään vain kerran, jos jäsen on useamman metsänhoitoyhdistyksen ja / tai MTK-yhdistyksen jäsen.

Kaikkien yhdistysten jäsenmaksut on yhdistetty samaan laskuun, joka tulee jäsenkortin mukana.