Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2017

18.4.2017

PTT povaa suotuisaa metsäsuhdannetta - puun kysynnässä on yhä kasvutarvetta

Suomen talous on viime kuukausina alkanut osoittaa varovaisia elpymisen merkkejä. Toivottavasti tämä suotuisa kehitys ei katkea lähialueilla tehtyjen terroritekojen lisäämään epävarmuuteen. Suomen asema esimerkiksi puun käyttöön liittyvien investointien kohdemaana on näiden tapahtumien myötä toivottavasti edelleen vahvistunut. Tämä asema pitää myös pystyä kääntämään toteutuviksi investoinneiksi.

Pellervon taloustutkimus PTT julkaisi perinteisen metsäsektorin suhdanne-ennusteensa vuosille 2017 ja 2018. Sellua, kartonkia ja sahatavaraa viedään Suomesta kuluvana vuonna enemmän kuin koskaan. Kapasiteetin kasvu lisää sellun ja kartongin vientiä. Paperin tuotanto ja vienti sen sijaan edelleen vähenee.

Puutuotteiden tarve rakentamisessa kasvaa niin kotimaassa kuin päävientimarkkina-alueella Euroopassa. PTT arvioi, että Kiinan merkitys sahateollisuudelle nousee entisestään. Käyntiasteiden nousun ohella sahateollisuuden kannattavuutta PTT:n mukaan tukee sahatavaran vientihinnan laskun taittuminen.

Raakapuun käyttö lisääntyy PTT:n mukaan metsäteollisuuden investointien ja erityisesti kuusisahatavaran tuotannon kasvun myötä. Käyttö jää vielä alle 2000-luvun puolenvälin huippuvuosien, mutta nousee jo yli 70 miljoonan kuutiometrin. Tuontipuun osuus on reilussa vuosikymmenessä putoamassa lähes neljänneksestä alle kymmenykseen. Kotimaassa tullaan näkemään siis ennätysmäisen vilkasta puun korjuuta.

PTT:n mukaan puukauppa kasvaa tänä vuonna kahdeksan prosenttia ja ensi vuonna edelleen kolmisen prosenttia. Mänty- ja kuusitukin nimelliset vuotuiset keskihinnat nousevat viime vuoden keskihinnasta 2–5 prosentilla. Lisääntyvä kysyntä nostaa mäntykuitupuun keskihintaa vuonna 2017 2–4 prosenttia. PTT ennustaa, että kantorahatulot nousevat lisääntyneiden hakkuiden ja puun hinnan korotuksen vetäminä ensi vuonna jo yli 1,9 miljardin euron eli lähelle vuoden 2007 yli kahden miljardin ennätystä.

 

Puukaupassa olisi kysynnän kasvaessa reilusti isompia vaihteita käytettävissä

Puuta on tänä vuonna ollut erittäin hyvin tarjolla, eikä kaikille leimikoille tahdo saada lainkaan tarjouksia, edes katkottuna. Kysyntä on puukaupan pullonkaula numero yksi. Lisäksi koivukuidun tuonti haittaa merkittävästi kotimaisen puukaupan vilkastuttamista. Kotimaisen koivukuidun heikko menekki haittaa sekä ostajia että myyjiä, sillä kaikille puutavaralajeille pitää löytyä osoite. Vallitsevaan puukauppatilanteeseen sopii oikein luontevasti metsäteollisuuden käyttäytyminen muun muassa metsähakesähkötukiasiassa. Metsävaratietoväännöstä ei ole odotettavissa yhtään helpompaa.

Puukaupassa ollaan laskevista viikko-ostomääristä huolimatta kokonaisuutena viime vuotta selvästi edellä. Kesää kohden mentäessä kovan maan leimikoissa paras kysyntä on kuusitukilla. Muilla puutavaralajeilla kysyntä ja tarjonta ovat, koivukuitua lukuun ottamatta, kokonaisuudessaan melko hyvin tasapainossa. Alueelliset erot puun kysynnässä ja tarjonnassa ovat aika isoja, joten puumarkkinatilanne kannattaa aina tarkistaa oman alueen metsänhoitoyhdistyksestä.

Kuitupuun käyttömäärien kasvaessa puukaupan onnistuminen ratkaistaan kilpailutuksessa ja tukin tarkassa talteenotossa. Metsänhoitoyhdistyksissä nämä asiat osataan ylivoimaisesti parhaiten.

 

Annan mielelläni lisätietoja.

 

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

erno.jarvinen@mtk.fi

puhelin 040 3517978