Puukaupassa hyvä vire jatkuu

12.9.2018

Hyvä taloustilanne näkyy puukaupassa. Tukkien hinnat ovat kohonneet parhaissa leimikoissa selvästi yli 70 euron ja myös kuitupuun hinta on noussut useilla euroilla. Hintojen vahvistuminen on myös vauhdittanut puukauppaa. Alueemme puukauppa kulkee hakkuusuunnitteen mukaisesti eli hakkuut ovat kasvun suuruiset ja harvennusrästit pienenevät vauhdilla. Teollisuuden suunnittelemat uudet investoinnit takaavat kysynnän myös tulevaisuudessa.

Massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus ja puusta maksukyky on historiallisen hyvä. Tämä pitää ja kannattaa hyödyntää kuitupuukauppojen kilpailutuksessa. Kuitupuun hinta on Suomessa vihdoinkin nousut, mutta kehitys on naapurimaihimme verrattuna ollut edelleen maltillista. Lisäksi kuitupuusta valmistettujen tuotteiden hinnat ovat nousseet paljon enemmän kuin kuitupuun hinta. Sahatavaran osalta vienti- ja tuotantomäärät ovat korkealla tasolla. Myös sahatavaran ja erityisesti mäntysahatavaran vientihinta on ollut nousussa. Myös euron pieni heikentyminen tukee vientiyritysten hintakilpailukykyä.

Kilpailu puusta on kova, jolloin metsänomistajalla täytyy olla maltti mukana: paras yksikköhinta ei läheskään aina takaa suurimpia puukauppatuloja. Vähintään yhtä iso rooli on arvokkaan tukkiosan hyödyntämisasteella, joka vaihtelee eri ostajilla erityyppisissä leimikoissa suurestikin.

 

 

Kuusitukin keskihinta Kymi-Savossa noussut uudistushakkuissa vuodessa 10 %:lla. Parhaissa päätehakkuuleimikoissa hinta ollut yli 73 euroa kuutiolta. Tilastoissa on puutteita kuluneen kesän osalta suuren valtakunnallisen ostajan tietojärjestelmäuudistuksen vuoksi.

Yrittämiseen liittyy myös riskejä

Kulunut kesä on metsätuhojen kannalta ollut hankala. Lämpö ja kuivuus ovat suuria riskejä metsien terveydelle. Lämpö on taannut kuusen merkittävimmälle tuhohyönteiselle, kirjanpainajalle, ihanteelliset parveiluolosuhteet. Kannattaa siis tarkkailla varttuneiden kuusikoiden kuntoa. Hyvä metsänhoito ja ajallaan tehdyt hakkuut turvaavat terveet metsät, mikä on avainasemassa myös metsätuhoihin varautumisessa.

Viime syksyn pitkään jatkuneet sateet ja vastaavasti kuluneen kesän kuivuus olivat asioita, joita kukaan ei varmaan osannut ennakoida. Kesän kuivuus on aiheuttanut ongelmia keväällä istutettujen taimien kasvussa. Vastaavanlaisia äärisääoloja on varmasti tulevinakin vuosina odotettavissa, myrskyistä puhumattakaan.

Jokainen meistä on vakuuttanut talonsa ja autonsa, mutta vain kolmannes metsänomistajista on vakuuttanut metsäomaisuutensa. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenille on valtakunnallinen etusopimus myös metsävakuutuksista.   

Metsään pitää myös investoida

Puun kysyntä on tehdasinvestointien johdosta kovaa tulevina vuosikymmeninä. Tämä mahdollistaa myös kannattavat ja tuottavat investoinnit omaan metsää. Kaikkein kannattavinta on oikea-aikainen taimikonhoito. Sillä varmistetaan taimikon perustamisinvestoinnin (n. 1.200 €/ha) onnistuminen. Lisäksi pääoman kiertoaika lyhenee kymmenillä vuosilla. Taimikonhoidon kustannukset kasvavat viivytellessä. Jo vuoden viive aiheuttaa kasvutappioiden lisäksi kustannusten 30 %:n kohoamisen.

Taimikonhoidon jälkeen tulee oikea-aikainen ensiharvennus, jossa saadaan taimikon perustamiskulut takaisin kassaan. Kolmantena investointina voisi olla kasvatuslannoitus, jossa saadaan euron investointi kuudessa vuodessa kolminkertaisena takaisin.

Kun tehdasinvestoinnit takaavat puulle varman kysynnän pitkälle tulevaisuuteen ja sitä kautta myös nousevan hintakehityksen, on taloudellisesti järkevää ja kannattavaa myös panostaa metsän kasvuun.

Markku Vaario