Pohjavesialueiden tarkistustyö etenee Kaakkois-Suomessa

25.8.2017

Nykyisin käytössä olevat pohjavesialueiden luokat korvataan uusilla luokilla. 1-luokkaan kuuluvat vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet ja 2-luokkaan muut vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet. Kolmas uusi on E-luokka. Ne ovat pohjavesialueita, joiden vedestä luonnontilainen tai sen kaltainen muun lainsäädännön nojalla suojeltu pintavesi- ja maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

ELY-keskukset ovat aloittaneet pohjavesialueiden luokittelun, ja samalla voidaan tehdä rajausmuutoksia uusien tutkimustietojen perusteella. Pohjavesialueen rajan määrittämisestä ja alueen luokituksen perusteista säädetään valtioneuvoston asetuksessa vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006, luku 2 a). Ohjeistusta luokitukseen löytyy Syken sivuilta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella rajaus- ja luokitustyö on meneillään. Niiden on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. Asiasta on kerrottu tarkemmin ELYn uutiskirjeessä https://kehaemail.sst.fi/messages/view/1861/0/ae922ca55c9964618de358e8ace23359  ”Pohjavesialueet luokitellaan uudelleen”. Asiasta voi tarvittaessa myös olla yhteydessä Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.

Koska E-luokka on uusi, niin Kaakkois-Suomen ELY-keskus käy maastossa tarkistamassa kaikki tiedossa olevat pohjavesialueilla tai niiden läheisyyteen sijoittuvat mahdolliset E-luokan kohteet. Kaakkois-Suomessa tätä työtä on jo tehty osin Etelä-Karjalassa ja tänä vuonna pääasiassa Kymenlaaksossa. Työ jatkuu vielä syksyllä Kouvolan seudulla. Ensi vuonna kartoitusta tehdään pääasiassa Etelä-Karjalassa. Tästäkin voi kysyä tarkemmin ELY-keskuksesta.

Seuraa tilannetta ja vaikuta tarvittaessa

Pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutoksista on tiedotettava. Valmisteluasiakirjat on pidettävä asianomaisessa kunnassa nähtävillä ja niistä tulee olla mahdollisuus esittää mielipiteensä vähintään 30 päivän ajan niiden nähtäville panosta lukien. Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus tai niitä koskeva muutos voidaan toteuttaa myös vesienhoitosuunnittelun osana, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että pääosa muutoksista tehdään vesienhoitosuunnittelusta erillisenä menettelynä.

Kun oman alueesi luokitus etenee ja asiasta kuulutetaan virallisesti, niin tarkista, osuuko kohteita omille maillesi. Jos sinulla on kommentoitavaa luokituksesta tai rajauksesta, esitä mielipiteesi kuulutuksessa annettuja ohjeita noudattaen.  Myöhemmin on huomattavasti vaikeampaa saada muutoksia luokkiin ja/tai rajauksiin. E-luokkaan uutena luokkana kannattaa kiinnittää huomiota, koska vastaavaa ei ole ennen ollut. Tiedotteessaan ELY toteaa, että uusi E-luokka perustuu nykyiseen lainsäädäntöön eikä se toisi uusia rajoitteita maanomistajille.

Lisätietoja:

asiantuntija Airi Kulmala, MTK, 0400 755 454

kenttäpäällikkö Hannu Ripatti, MTK, 0400 754 253